Til hovedinnhold
Norsk English

Skole viser vei mot lavkarbonsamfunnet

Heimdal vgs
Nye Heimdal vgs. og flerbrukshall skal etter planen stå ferdig i 2017. Ill.: Skanska
Vinnerprosjektet i arkitektkonkurransen om ny Heimdal vgs. skal produsere mer energi gjennom året enn det bruker.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har i samarbeid med forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB) ved NTNU og SINTEF gjennomført en konkurranse om å utvikle et konsept for en ny skole som viser vei mot lavkarbon-samfunnet.

Skal produsere energi

I sterk konkurranse mellom åtte ulike team av arkitekter, entreprenører og rådgivere, har ett team levert et prosjekt som utmerker seg på flere områder. Vinnerteamet består av Skanska og Rambøll. Arkitektteamet består av Rambøll Arkitektur og landskap i samarbeid med KHR Arkitekter.

– Team Skanska har tilbudt et godt dokumentert energikonsept som tilfredsstiller de strenge kravene til forskningssenteret ZEB, sier sjefforsker/professor Inger Andresen ved SINTEF Byggforsk/Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU.

Dette betyr at bygget gjennom året skal produsere nok fornybar energi til å dekke energibehov til drift, og i tillegg kompensere for klimagassutslipp fra materialbruk.

Legger vekt på inneklima og dagslys

Skolen vil få et ventilasjonsanlegg som gir minimalt behov for energibruk til vifter, samtidig som det skal gi et utmerket inneklima. Bygningskroppen vil utformes for god dagslystilgang, lavt varmetap, og god termisk komfort. I noen fasader vil man prøve ut en ny vindusteknologi, der såkalte elektrokrome belegg automatisk skifter farge i takt med behovet for lys, varme og kjøling.

Etter hvert som energibruken til drift av bygninger går ned, vil materialbruken utgjøre en stadig viktigere andel av totalbildet.

– Heimdal videregående skole vil ikke bare ha ekstremt lavt energibehov til drift, man vil også benytte materialer og konstruksjoner som gir lavt karbonavtrykk ved fremstilling og produksjon, forteller Andresen.

Vil bidra med viktig erfaring

I tillegg vil skolen få et unikt konsept for fornybar energiforsyning. Dette er basert på en kombinasjon av solceller, biogass og varmepumpeteknologi. Slik vil Heimdal vgs. kunne benytte flere ulike innovative klima-teknologier, og samspillet vil tilføre viktig erfaring både for byggherre og for byggenæringen regionalt og nasjonalt.

Prosjektet vil etter planen stå ferdig i desember 2017.

Du kan høre mer om prosessen og målet for landets mest miljøvennlige videregående skole på ZEB konferansen i Trondheim 16. september.

FAKTA: The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB)

ZEB er ett av 11 nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) etablert av Norges forskningsråd. ZEB er finansiert av Forskningsrådet og 25 partnere fra byggeindustrien og offentlige virksomheter. Hovedmålet for ZEB er å utvikle konkurransedyktige produkter og løsninger, for eksisterende og nye bygninger, som vil føre til markedsgjennombrudd for nullutslippsbygninger. Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU er vert for senteret, og leder det i samarbeid med SINTEF Byggforsk.

 

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.10.2010 - 30.06.2017

Kontaktperson:

Terje Jacobsen

Kontaktperson