Til hovedinnhold
Norsk English

Poster

Selvkjørende sjømatnæring

Selvkjørende sjømatnæring

Har du falt i staver over en innholdsfortegnelse noen gang? En innholdsfortegnelse i en OECD-rapport til og med? Det har jeg gjort.

Skjebnefellesskapet

Skjebnefellesskapet

Rapporten "Verdiskaping basert på produktive hav i 2050" beskriver et potensial for verdiskapning i norsk fiskeri- og havbruksnæring på 550 milliarder kroner. Denne seksdoblingen fra 2010 har blitt regjeringens og næringens felles ambisjon for...

Hvordan har villaksen det?

Hvordan har villaksen det?

For kort tid siden la Vitenskapelig råd for lakseforvaltning fram en rapport som klassifiserte 104 laksebestander etter det som kalles kvalitetsnorm for villaks. Konklusjonene fikk naturlig nok stor oppmerksomhet i media siden utvalget konkluderer...

DET ER SÅNN DET E' - ALLE VEIT JO DET!

DET ER SÅNN DET E' - ALLE VEIT JO DET!

Slik synger Kari Bremnes i den norske oversettelsen av Leonard Cohens "Everybody knows". Det er mye vi vet ved inngangen til et nytt år, er det ikke?

En oppreisning for settefisken

En oppreisning for settefisken

Settefisknæringen har delvis blitt behandlet som en underleverandør til matfiskprodusenten. Her er det trolig behov for en holdningsendring.

Solid bakgrunn for egne meninger?

Solid bakgrunn for egne meninger?

"Solid bakgrunn for egne meninger " var i mange år Aftenpostens motto. Etter å ha lest artiklene om havbruk i juninummeret av "Aftenposten innsikt" må jeg si at jeg ikke helt ser hva som er Aftenpostens motto for formidling for tiden.

Holdninger til oppdrett

Holdninger til oppdrett

I sommer skal Andreas analysere maktbalansen mellom ulike interesenter i oppdrettsnæringa og deres mulighet for å endre den politiske agendaen.