Til hovedinnhold
Norsk English

Holdninger til oppdrett

Sommerstudent, Andreas Uglevik Misund
I sommer skal Andreas analysere maktbalansen mellom ulike interesenter i oppdrettsnæringa og deres mulighet for å endre den politiske agendaen.

Sommeren 2015 tar Forskningsbasert Rådgivning imot sin første sommerstudent, Andreas Uglevik Misund, under SINTEFs sommerjobbkonsept "SOMMER I SINTEF". Han er en av 10 sommerstudenter dette året.

I avdeling for Forskningsbasert rådgivning, ble alle ansatte utfordret til å definere en spennende og relevant oppgave i sine prosjekt som kunne gjennomføres av dyktige studenter. Noen utvalgte oppgaver ble lyst ut slik at studentene kunne søke på de som var mest relevante for dem.

På denne måten får dyktige studenter muligheten til å arbeide som forsker på et konkret prosjekt en hel sommer, mens forskerne på avdelingen får en viktig oppgave løst av entusiastiske studenter som ofte angriper oppgaven på en ny måte og arbeider med mye energi – som smitter over på forskerne og er veldig motiverende. I tillegg får sommerstudenten delta på både faglige og sosiale fellesarrangementer med andre sommerstudenter i andre avdelinger.

På avdeling for Forskningsbasert Rådgivning var den utlyste oppgaven "Holdninger til lakseoppdrett, mediedekning og politiske beslutninger". Drømmekanditaen skulle være i 3. eller 4. år av studiene, og gjerne i et fagfelt som sosiologi eller statsvitenskap, slik at oppgaven kunne brukes mot mastergradsoppgaven om ønskelig.

Målet med oppgaven i seg selv er en analyse medie- og diskursanalyse som kategoriserer mediedekningen av oppdrettsnæringen i Norge gjennom de siste tre tiårene ved bruk av mediedatabasen Atekst (Retriever). Dette er også en studie om brukergrupper og konflikt, samt politiske beslutninger og hvordan disse er relaterte til mediedekningen og innholdet i disse i samme periode. Avdelingen ønsker å analysere maktbalansen mellom forskjellige brukergrupper (næring, villaks, miljøvernorganisasjoner, kommuner, turisme, hytteeiere, mfl) i Norge, og deres mulighet for å endre den politiske agendaen, spesielt mot havbruksnæringen. Forutsetningen for å bli valgt var at kandidaten viste en interesse for marine temaer, brukergruppekonflikter og tverrfaglig samarbeid. Kandidaten måtte også vise en aktiv interesse for å lære mer, arbeide med forskere, og vise en nysgjerrighet for å utforske viktige problemstillinger som kan muliggjøre bærekraftig utvikling av kystsonen i Norge.

Stillingen hadde 36 veldig høyt kvalifiserte søkere fra en rekke forskjellige studieretninger, og fra flere steder i Norge. Den utvalgte studenten, Andreas Misund holder på med mastergrad i Sosiologi ved Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap (ISS) på NTNU. Han har også erfaring fra oppdrettsnæringen som røkter, hvilket gir en legitimitet og grunnkunnskap som gir ekstra dybde til studien. Hans tilhørighet til ISS var også vurdert som veldig positivt, og at han ønsket å skrive om havbruksnæringen fra en sosiologisk problemstilling, og derfor kunne ha god nytte av datainnsamlingen og metodekunnskapene han tilegnet seg over sommeren i SINTEF.