Til hovedinnhold
Norsk English

Lean


Vår styrke

Vi i SINTEF Manufacturing har lang erfaring i linjeledelse og ledelse av Leanprosesser. Vår styrke er at vi tilpasser Lean-arbeid i bedrifter til den nåværende situasjonen og graden av modenhet med Lean, uavhengig av bransje.

Lean Cases

Å bedre endringsevnen gjennom Produktivitetsspranget

Produktivitetsspranget har som formål å styrke og øke produktiviteten i små og mellomstore virksomheter basert på blant annet sentrale prinsipper i den norske modellen og Lean.

Vestre Toten kommune jobber etter Lean-prinsipper

Våre erfaringer og kompetanse har bidratt til å frigjøre betydelig ressurser i Vestre Toten kommune. Det betyr at de ansatte i kommunen nå kan bruke mer av sin tid på kjerneoppgaver som kommer borgerne til gode.

Vellykket Kata kurs for leverandører Kongsberg Maritime

Vi gjennomførte et vellykket Toyota Kata kurs for Kongsberg Maritime Subsea sine viktigste leverandører. Målet var å øve inn et tankesett og en metodikk for å skape 'en lærende organisasjon'.

Kuttet ventetider ved Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet har redusert ventetiden for ryggpasienter med 30% gjennom bruk av våre prinsipper for å effektivisere driften.

Kunder

Medarbeidere

Samarbeidspartnere

Kontakt oss

Raufoss

Postadresse

SINTEF Manufacturing AS
Postboks 163
2831 Raufoss

Besøksadresse

Raufoss Industripark bygning 100
Enggata 40
2830 Raufoss

Telefon

(+47) 400 01 011