Til hovedinnhold
Norsk English

Vellykket Kata kurs for Kongsberg Maritime Subsea sine viktigste leverandører

SINTEF Manufacturing gjennomførte et vellykket Toyota Kata kurs for Kongsberg Maritime Subsea sine viktigste leverandører. Målet var å øve inn et tankesett og en metodikk for å skape 'en lærende organisasjon'.

Som et ledd i det tidligere omtalte leverandørutviklingsprogrammet 'Network for Supplier Innovation', gjennomførte SINTEF Manufacturing et 2 dagers kurs i Toyota Kata. Dette for å øve inn et tankesett og en metodikk for å skape 'en lærende organisasjon' der alle medarbeiderne jobber systematisk og kontinuerlig mot bedriftens og avdelingens mål.

Forbedrings-Kata

Kurset ble avholdt i Lean Lab sin produksjonssimulator, og veksler mellom teori og praktiske gruppeoppgaver. Deltakerne jobbet der med Forbedrings-Kata, som innebærer:

  • Å etablere langsiktige mål
  • Kartlegge og beskrive nåsituasjonen
  • Etablere og beskrive en neste ønsket måltilstand
  • Identifisere 'hindringer' som må fjernes
  • Bruke PDCA tankegangen til å eliminere disse hindringene

Coaching-Kata

Denne prosessen gjentas slik at det til slutt blir en naturlig måte å tenke og handle på for alle medarbeiderne. For å se til at dette skjer utførte deltakerne også det vi kaller Coaching-Kata. Dette innebærer at lederne går ut til medarbeiderne og gjennomfører hyppige og korte coaching- sekvenser. Her veileder lederne medarbeiderne på en systematisk og positiv måte. Et annet viktig element i Toyota Kata er at det er lov å teste ut hypoteser og feile. Refleksjon og læring er derfor en sentral del av metodikken.

Svært fornøyd

Kursevalueringen viste også at deltakerne var svært fornøyd med dagene, og her er noen av deres kommentarer:

  • 'Viser tydelig begrunnelse om hvorfor vi skal forbedre oss'
  • 'Hadde stort utbytte av systematikken i forbindelse med mål, nåsituasjon og tiltak'
  • 'God balanse mellom teori og øving'
  • 'Gode instruktører og reelle eksempler'

Utforsk fagområdene

Kontaktperson