Til hovedinnhold
Norsk English

SRM valgt som kompetanseleverandør for Kongsberg Maritime

Fra ventre: Truls Moe (NCE Systems Engineering), Marion Emilsen Frydenlund (Innovasjon Norge), Knut Sandbakken (SRM), Kjell Sigve Kvalavåg (SRM) og Kjell Gjestad (Kongsberg Maritime). Foto: SRM
Kongsberg Maritime har invitert seks av sine strategiske underleverandører til å delta i et forbedringsprosjekt. Sammen skal de etablere en forbedringskultur og ha fokus på kvalitet, leveringspresisjon og kostnadseffektivitet langs hele verdikjeden. SINTEF Raufoss Manufacturing er valgt som kompetanseleverandør av Leantjenester i dette prosjektet.

SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM) er valgt som kompetanseleverandør av Leantjenester i prosjektet 'Network for Supplier Innovation'. Prosjektet er organisert slik at Kongsberg Maritime (KM) er prosjektets eier, NCE Systems Engineering er prosjektlederen mens Innovasjon Norge deltar som rådgiver og prosessveileder.

Konkurransekraft

Dette leverandørutviklingsprosjektet er det første SRM kjenner til i sitt slag. Prosjektet ses på som utrolig viktig med tanke på å styrke både leverandørenes og KMs konkurransekraft gjennom å øke effektivitet samt mulighetene for ytterligere innovasjon langs hele den totale verdikjeden.

Samarbeidsprosjektet er også i tråd med målsetningene til Innovasjon Norge. – Vi skal sørge for at små og mellomstore bedrifter styrker sin konkurransekraft, slik at innovasjonstakten i norsk industri kan øke og bli mer robust, sier Marion Emilsen Frydenlund, Senior Advisor i Innovasjon Norge. 

Innovasjon

– At et industrilokomotiv som Kongsberg Maritime ønsker et tettere samarbeid med strategiske leverandører og stiller krav til dem, styrker leverandørene på nye områder. Det ligger også et potensiale i at dette samarbeidet fører til mer innovasjon. Leverandørene blir mer uavhengige, og står sterkere mot andre kunder og i nye markeder, sier Marion Emilsen Frydenlund i Innovasjon Norge.

Trening og opplæring

Leverandørutviklingsprogrammet går over 3 fellessamlinger, der det gjennomføres trening og opplæring i Lean av sentrale personer fra KM Subsea og underleverandørene. I tillegg bistår SRM med implementering og gjennomføring av det systematiske forbedringsarbeidet i hver enkelt bedrift.

Første fellessamling er nå gjennomført over 2 dager, der første dagen ble benyttet til leanopplæring i produksjonssimulatoren hos Lean Lab på Raufoss. Dag 2 ble benyttet til å gå litt dypere ned i konseptet, samt til individuelle diskusjoner med hver enkelt bedrift. Alle deltakerne var både engasjerte og positive og ga uttrykk for at de hadde hatt 2 veldig bra dager på Raufoss. Vi ser fram til den videre fremdriften i prosjektet.

Utforsk fagområdene