Til hovedinnhold
Norsk English

Introduksjon til 5S


Våre rådgivere innen Lean har nå skrevet to hefter om 5S og 5S implementering. Heftene er bygget på deres mangeårige erfaring med 5S og Lean-implementering i norske og utenlandske virksomheter. Dette har resultert i en beskrivelse av hva som er særegent for å lykkes med denne metodikken i norske virksomheter, det som kalles "Lean på norsk".

5S introduksjonshefte

Dette heftet gir en kort innføring i hva 5S er, hvorfor 5S innføres, samt at det beskriver hvordan en skal forholde seg til praktisk 5S i en organisasjon der dette er innført. Heftet er på 20 sider og i A5-format. Det er lettfattelig skrevet med mange bildeeksempler og illustrative figurer. Det passer godt til de som ønsker å vite litt om 5S, og er utmerket å bruke som en veiledning til nyansatte, eksterne, eller innleide personer i en organisasjon som jobber med 5S. Pris per stk: kr 150,- eks mva.

Håndbok for 5S implementering

Dette 60-siders heftet i A4-format gir leseren en grundigere beskrivelse av 5S. Leserne vil få et innblikk i hva som skal til for å lykkes med implementering av 5S og involverende systematisk forbedringsarbeid i norske virksomheter. I tillegg til å gi en trinn for trinn beskrivelse av 5S, så gir også heftet et innblikk i hvordan en organiserer og følger opp forbedringsarbeidet. Heftet er rikt på bildeeksempler, illustrasjoner samt maler og skjemaer som benyttes i 5S-prosesser. Pris per stk: kr 350,- eks mva.

Heftene kan bestilles ved å kontakte Knut Sandbakken.