Til hovedinnhold
Norsk English

Kompetanse


Hva er Lean?

Lean både er en overordnet filosofi for samhandling av arbeidsoppgaver og organisering, og en rekke verktøy som kan implementeres på et mer operasjonelt nivå. Ved god balansering av filosofisk ståsted og forbedringer på operasjonelt nivå kan bedriften oppnå virksomhetsutvikling. Dette vil videre styrke organisasjonens konkurransekraft. Forbedringsarbeidet må være godt forankret i alle nivåer i organisasjonen og ha et langsiktig fokus. Dette oppnås ved å fokusere på mennesker, gjennom gjensidig respekt, ved delegering av utfordringer og å dyrke det beste i hvert enkelt individ, i samspill med prosesser og dets input og output.

Vår kompetanse innen Lean

Vår styrke er at vi tilpasser Lean-arbeid i bedrifter til den nåværende situasjonen og graden av modenhet med Lean, uavhengig av bransje. Alle våre rådgivere innen Lean har lang praktisk erfaring i linjeledelse og ledelse av Leanprosesser i ulike norske og internasjonale selskaper. I tillegg har vi en rekke forskere med Lean som spesialtema, som gjør at vi kan tilby en unik kompetanse som kombinerer den lange erfaringen hos våre rådgivere med forskning. Denne miksen sikrer våre kunder oppdatert og ledende kunnskap på området.

SINTEF Manufacturing er initiativtaker og etablerer av Lean Forum Norge, en nasjonal medlemsorganisasjon for alle som arbeider med eller er interessert i Lean. Vi setter også fokus på Lean gjennom å være deleier av Lean Lab Norge, som er en fullskala treningssimulator som brukes til gjennomføring og opplæring i relevante Lean-verktøy og metoder. Som sist er vi prosjekteier og prosjektdeltager i en rekke forskningsprosjekter knyttet til Lean og arbeidsorganisering.