Til hovedinnhold
Norsk English

Digitale lean-kurs for mat- og drikkevareindustrien

SMED - Raske omstillinger

Raske omstillinger er en forutsetning for å kunne skape en fleksibel verdikjede med god flyt og høy produktivitet. Velkommen til gratis kurs med SINTEF.

Påmelding

Kurset holdes 21.–22.09.2021 og halv dag 04.10.2021.

MELD DEG PÅ KURS

Om raske omstillinger (SMED)

SMED er en metodikk som reduserer tiden det tar fra vi avslutter en produksjons- eller arbeidsprosess, og til vi er i gang med neste. SMED står for Single-Minute Exchange of Die.

Hvorfor akkurat dette kurset?

  1. Kurset er delt opp i en teoretisk og en praktisk del.

  2. Deretter blir det gruppearbeid der deltagerne gjennomfører en praktisk trening i metodikken i en utvalgt prosess / maskin i sin egen bedrift. 

  3. Gruppene presenterer sitt gruppearbeid i plenum for erfaringsdeling.

  4. Avslutningsvis så drøftes suksesskriterier for innføringen av SMED i egen virksomhet.

Målgruppe: 

Kurset er rettet mot bedrifter som ser behov for å redusere sløsing og tap knyttet til omstilling. Kursopplegget er primært lagt opp til at det er flere deltagere i fra samme bedrift, som samarbeider i gruppearbeidet.

Tidspunkt:

Kurset holdes 21.–22.09.2021 og halv dag 04.10.2021.

Praktisk informasjon:

Antall deltagere på kurset er satt til maksimalt 30 personer.

Disse er tenkt fordelt på inntil 3 forbedringsgrupper a 5-10 personer som instruktørene kan følge opp relativt tett via Teams under gruppearbeidet. 

I tillegg til disse gruppene kan vi ha med enkeltpersoner eller mindre grupper med en mindre omfattende oppfølging og rapportering. 

Forberedelser:

Det må på forhånd være valgt ut en omstilling som kan brukes som praktisk case. Her gjennomføres en fysisk omstilling i etterkant av teoridelen på dag 1.