Til hovedinnhold
Norsk English

Digitale lean-kurs for mat- og drikkevareindustrien

Operatørvedlikehold

God flyt i verdikjeden er som oftest en forutsetning for lønnsom drift! Dette forutsetter stabile prosesser, og dersom disse prosessene inneholder maskiner og utstyr, så er et godt vedlikehold sentralt for å lykkes.

Påmelding

Kurset holdes 18.19.08.2021 og 30.08.2021

MELD DEG PÅ KURS

Hvorfor akkurat dette kurset?

 • Finn ut hvorfor din bedrift bør innføre Operatørvedlikehold.
 • Kurset veksler mellom teori og praktiske øvelser i egen bedrift med digital oppfølging og presentasjon av gruppearbeidet.
 • Lær om sammenhengen med øvrig forbedringsarbeid.

Målgruppe

Kurset passer for ansatte på drift- og vedlikeholdssiden.

Tidspunkt

18.19.08.2021 og 30.08.2021 (7t per dag).

Praktisk informasjon:

 • Hver deltager får også tilsendt boka Operatørvedlikehold trinn 0-3
 • I forkant av kurset sendes det ut informasjon om hva som bør tenkes på og forberedes frem mot kurset. Dette er knyttet til informasjons- og faktainnsamling, valg av maskin som case til gruppeoppgavene, organisering og rollefordeling, etc. 
 • En eventuell oppfølgingsdag +/- 4 uker etter kurset tilbys hvis ønskelig.

Gjennomføring:

Teori og introduksjon til gruppearbeidet foregår via Teams. Gruppene jobber så med praktisk OPV trinn for trinn på egen utvalgt maskin. Kurslederne er tilgjengelig og følger opp gruppearbeidet via telefon og Teams. Gruppene presenterer sitt gruppearbeid i Plenum via Teams og får feedback, råd og tips fra instruktørene

 • Dag 1: Intro og trinn 0, kunnskap om maskin og sikkerhet
 • Dag 2: Trinn 1, Grunnrengjøring, avdekke og utbedre feil og mangler. Rengjøringsrutiner
 • Dag 3: Trinn 2 & 3:
  • Trinn 2: Eliminere problemer, redusere rengjøringstid, innføre inspeksjonsrutiner.
  • Trinn 3: Smørerutiner samt oppsummering av kurset, hva videre.

Forberedelser:

 • Hver bedrift må på forhånd velge en maskin som deltakeren(e) kan benytte til å praktisk jobbe med. Denne maskinen må kunne stå stille i de tidsperiodene der en jobber praktisk.
 • Noe utstyr og materiell som gruppene trenger til gjennomføring må kunne skaffes.
 • Dersom det er flere i fra samme bedrift kan disse gjerne sitte sammen. Husk i så fall å opprettholde smittevernreglene.