Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe for Tynnfilm og membranteknologi

Vi tilbyr banebrytende forskning og innovasjoner på avanserte materialer for utvikling av bærekraftige energiteknologier. Vårt sterke samarbeid med nasjonale og internasjonale industrier, forskningsinstitutter og universiteter gjør oss i stand til å skape morgendagens nye løsninger.

Kontaktperson

Forskningsområder

Faststoff og andre neste generasjons batterier

 • Hydrogen, ammoniakk, e-drivstoff

 • Karbonfangst, -transport og bruk

 • Energilagring

 • Solteknologier

 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologier

 • Brenselceller, elektrolysører og elektrokjemiske reaktorer
 • Gass separasjonsmembraner
 • Kjemiske looping-teknologier
 • Faststoff
 • Barrierematerialer for gass og damp
 • Foto- og elektrokatalyse
 • Solceller
 • Blyfrie piezoelektriske materialer
Tidslinje med milepæler og bilder

Våre aktiviteter spenner over TRL1-TRL5/6:

 • Atom-skala, multi-fysikk og numerisk modellering
 • Syntese av keramiske, polymere, kompositt- og hybridmaterialer
 • Forming og sintring av avanserte keramiske lag og stabler
 • Tynnfilmer og membranbelegg/-trykk, inkludert oppskalering
 • Ytelses- og holdbarhetstesting av brenselceller, elektrolysører, reaktorer og membraner


Medarbeidere i forskningsgruppen for Tynnfilm og membranteknologi

Vår infrastruktur

Bokser med tekst og bilder som beskriver forskningsgruppens infrastruktur

Prosjekter

MOGLiS - MOF@rGO-based cathodes for Li-S Batteries

MOGLiS - MOF@rGO-based cathodes for Li-S Batteries

Start:
Slutt:

I et voksende marked for elbiler og med den økende betydningen av fornybare energikilder, så krever det neste generasjons høyeffektive batterier. Li-ion-batterier, som dominerer det nåværende markedet, har begrenset kapasitet på grunn av at grafitt...