Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe for Industriell økonomi og optimering


Kontaktperson

Vårt arbeid

  • Støtter og forbedrer beslutningstaking i komplekse systemer som kombinerer teknologi, økonomi og markeder.
  • Leverer innsikt for å utvikle politikk og strategier for bedrifter og offentlige myndigheter.
  • Skaper en kobling mellom teknologifronten, verdiskaping og hvordan handlinger påvirker FNs bærekraftsmål.
Figur som viser gruppens arbeid

Vårt team

Vi er et internasjonalt og tverrfaglig team med bakgrunn innen operasjonsforskning, matematikk, datavitenskap, ingeniørvitenskap, sosial og industriell økonomi og økologi.

Vår metode

Vi bruker analyser og vurderinger – for å undersøke nåværende og fremtidig status, finne utviklingsveier og narrativer.

Vi utvikler avanserte optimaliserings- og simuleringsmodeller – for å identifisere et systems potensial og måter å oppnå det på.

Vår ekspertise

Vi hjelper til med å løse utfordringer knyttet til:

Bilderekke av vår ekspertise

Våre samarbeid

Vi jobber i nært samarbeid med teknisk, økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig kompetanse – på tvers av hele SINTEF og med industri, frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter.

Medarbeidere i forskningsgruppen for Industriell økonomi og optimering

Vi har et strategisk partnerskap i et Gemini-senter med våre akademiske hovedpartnere ved NTNU – Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.