Til hovedinnhold
Norsk English

Avdeling Bioteknologi og nanomedisin

Avdeling for Bioteknologi og nanomedisin har generisk bredde- og spisskompetanse som etterspørres innen markedsområdene marin, helse, industri og landbruk.

Kontaktperson

Om avdeling Bioteknologi og nanomedisin

Våre strategiske satsinger er særlig knyttet opp mot Bioteknologistrategien i SINTEF, og strategi for Nanomedisin i SINTEF. Vår infrastruktur og kompetanse er nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktig.

Avdelingens hovedaktivitet

Biomasse og biomaterialer

Biomasse og biomaterialer

SINTEF har en rekke aktiviteter knyttet til prosessering og utnyttelse av marin- og landbasert biomasse. Forskningen på landbaserte biomasser er primært knyttet til utnyttelse av rester fra land- og skogbruk som råstoff for å lage bio-baserte...

Bioteknologi og nanomedisin

Bioteknologi og nanomedisin

Bioteknologi og nanomedisin er muliggjørende teknologier som er viktig for mange industriområder og samfunnet.

Industriell bioteknologi

Industriell bioteknologi

SINTEFs satsing på Industriell bioteknologi bidrar til å sikre en framtidig bærekraftig bioøkonomi. I industriell bioteknologi benyttes enzymer og mikroorganismer til å framstille produkter innen sektorer som fin- og bulkkjemikalier, farmasøytika...

Nanomedisin

Nanomedisin

Nanomedisin er bruk av nanoteknologi innenfor medisin. Nanomedisin er et omfattende og raskt voksende felt i SINTEF, både innenfor behandling og diagnostikk.

Kontakt oss

Besøksadresse:
Richard Birkelands vei 3, 7034 Trondheim

Avdeling Bioteknologi og nanomedisin er delt i fem forskningsgrupper

  • Industriell og marin bioteknologi
  • Bærekraftig bioteknologi og bioprospektering
  • Medisinsk bioteknologi
  • Polymerpartikler og overflatekjemi
  • Massespektometri

Ansatte i avdeling Bioteknologi og nanomedisin