Til hovedinnhold
Norsk English

ES-06 Modellering av fremtidig elektrisitetsbehov

Modellering av behov for elektrisk energi og effekt hos nye nettkunder

Kontaktperson

Motivasjon og relevans

Den pågående elektrifiseringen av samfunnet, også kalt det grønne skiftet, er avhengig av tilknytning av nye kunder til strømnettet: for eksempel hurtiglading av elbiler, batterifabrikker, hydrogenproduksjon samt innmating av elektrisitetsproduksjon fra f.eks solceller. Alt det nye elektrisitetsforbruket skaper et enormt press på strømnettet. Det er dyrt og tidkrevende å bygge nytt strømnett, slik at nettselskapene må utnytte dagens nett best mulig. Da er det avgjørende at nettselskaper har kunnskap om nye nettkunders reelle behov for elektrisk energi og effekt, og ledig kapasitet i nettet.  Elektrifiseringen av samfunnet gjør at forbruksmønstrene er i endring, og det er et behov for forskning for å forstå disse endringene.

Bakgrunn

Det er avgjørende å utnytte dagens nett best mulig, men dette kan medføre lavere leveringspålitelighet og mer variabel spenningskvalitet. Nettinvesteringer reduserer denne risikoen, men utbyggingen kan ta så lang tid at potensialet for næringsetablering forsvinner.

For å akselerere elektrifiseringen er det avgjørende at nettselskapene har kunnskap om strømkunders reelle effektbehov, gjenstående kapasitet i nettet og nye teknologiske muligheter .

Illustrasjonsbilde-fra-prosjektet-IPN-FORSEL.jpg
Figur 1: Illustrasjonsbilde fra prosjektet IPN FORSEL

 

Oppgave

Arbeidet knyttes til videreutvikling og testing av et prototypeverktøy for modellering av elektrisk energi og effektbehov, også kalt lastmodelleringsverktøy, under utvikling ved SINTEF Energi. Kandidaten forventes å sette seg inn i hvordan verktøyet fungerer, gjøre endringer og implementere ny funksjonalitet i verktøyet. Eksempler på dette er: å utvide verktøyet til å ta hensyn til nye typer kundegrupper, temperaturkorrigering av forbruk, fremtidig utvikling under usikkerhet eller å modellere hvordan en ny kundes prognoserte behov passer inn med eksisterende forhold i strømnettet. Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i prototype lastmodelleringsverktøy (utviklet i Python)
  • Utvikle verktøyet for nye typer forbruk, f.eks: hurtiglading av elbil, husholdning med egen solproduksjonUtvikle ny funksjonalitet for å gjøre lastmodelleringen mer realistisk
  • Utvikle modul for å undersøke hvordan nytt forbruk "passer inn" med eksisterende forbruk i et nett
  • Dokumentere både kodeutvikling og dataanalyser i en rapport

Sommerforskeroppgaven vil utføres bla. i tilknytning til forskningsprosjekt et FORSEL, i samarbeid med REN, SINTEF Energi og flere norske nettselskaper.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller er motivert for å sette seg inn i)

  • Programmering i Python og bruk av Git
  • Kraftsystemet
  • Dataanalyse og statistikk

Hovedveileder: Susanne Sandell

Medveiledere: Stine Ekrheim, Iver Bakken Sperstad og Arnt Ove Eggen

Slik søker du:

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Stillingene fylles fortløpende. Vi anbefaler deg derfor å søke tidlig.


Søk her

Søknadsfrist er 5. november kl 23.59. 


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi