Til hovedinnhold

Geminisenter Elektrisk energi og energisystemer

Geminisenter Elektrisk energi og energisystemer

Forskningssjef
932 21 679
Distribusjonsnett
Distribusjonsnett

Om Geminisenteret

Institutt for elkraftteknikk ved NTNU og avdelingene Energisystemer  og Elkraftteknologi ved SINTEF Energi AS har et strategisk samarbeid som dekker fagområdene:

 • Planlegging og drift av energiforsyningssystem
 • Kraftsystemkomponenter for generering, transport, omforming og bruk av elektrisk energi.

Formålet er å videreutvikle et felles fagmiljø med høy faglig kvalitet for å imøtekomme industrielle behov innen forskning og utvikling av fremtidens bærekraftige energisystem. Gjennom felles strategiprosesser og et tett arbeidsfellesskap, vil partene skape FoU-resultat som bidrar til innovative løsninger for fremtidens elektriske energisystem.

Forskningsmiljøet har allerede stor forskningsaktivitet innenfor følgende styrkeområder:

 • Metoder for planlegging og drift av energiforsyningssystem
 • Materialer og teknologi for overføring av elektrisitet
 • Generering og omforming av elektrisk energi
 • Smartgrids, og
 • Offshore energisystemer

Geminisenteret skal styrke samarbeidet mellom partene bl.a. gjennom å bidra til vekst innen FoU på følgende områder:

 • Digitalisering i energisektoren
 • Digitaliserte elkraftkomponenter (med økt grad av overvåkning og styring)
 • Energiinformatikk og nye markeds- og handelsløsninger (f.eks. Blockchain-teknologi)
 • Elektrifisering av transport
 • Integrasjon av batterier og energilager
 • Nye miljøvennlige elektrotekniske materialer

Faglig fokus

Det samlede elkraftmiljøet ved NTNU og SINTEF Energi er av betydelig størrelse, også i internasjonal målestokk, og publiserer og bidrar til internasjonal forskning og utvikling av samfunnet.

Geminisenterets skal støtte NTNUs og SINTEFs virksomhetsområder:

 • Utdanning
 • Grunnleggende og strategisk forskning
 • Oppdragsforskning
 • Entreprenørskap og nyskaping.

 Les om Gemini-samarbeidet.

Laboratorier

Geminisenterets styre består av:

Dag Eirik Nordgård

Forskningssjef
932 21 679
Navn
Dag Eirik Nordgård
Tittel
Forskningssjef
Telefon
932 21 679
Avdeling
Elkraftteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Knut Samdal

Forskningssjef
901 43 638
Navn
Knut Samdal
Tittel
Forskningssjef
Telefon
901 43 638
Avdeling
Energisystemer
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Halsten Aastebøl

Senioringeniør
907 93 795
Navn
Halsten Aastebøl
Tittel
Senioringeniør
Organisasjon
NTNU Institutt for elkraftteknikk

Ole-Morten Midtgård

Instituttleder
418 01 986
Navn
Ole-Morten Midtgård
Tittel
Instituttleder
Organisasjon
NTNU Institutt for elkraftteknikk