Til hovedinnhold
Norsk English

Planlegging av parkeringsplasser og garasjeanlegg

Bil kjører inn i garasjeanlegg
Foto: SINTEF
Byggforskserien beskriver utforming og dimensjonering av  funksjonelle parkeringsanlegg.

Byggforskserien 312.130 Utforming og dimensjonering av parkeringsanlegg tar utgangspunkt i aktuelle forskriftskrav, parkeringsnormer og -bestemmelser, og behandler:

  • anbefalinger for funksjonelle parkeringsplasser for boligområder og ulike virksomheter
  • parkeringsanlegg på opparbeidet uteareal (terreng) og parkering i og på byggverk som garasjer, parkeringskjellere, parkeringshus og parkering på tak

Krav til sikkerhet, brukbarhet og innemiljø

TEK17 stiller krav til konstruksjonssikkerhet og brannsikkerhet i garasjer. Garasjer skal ha tilstrekkelig ventilasjon, og eksosgasser skal ikke kunne trenge inn i andre deler av bygningen. En parkeringskjeller kan være tilstrekkelig sikring mot at radongass trenger inn i øvrige deler av bygningen. Belysning og fuktsikring skal være tilfredsstillende. 

Mål for vanlige parkeringsplasser

Dimensjonerende størrelse for personbiler er 4,8 m × 1,9 m. Parkeringsplasser må være brede nok til at man kan komme inn og ut på begge sider av en dimensjonerende bil.

Når biler parkeres ved siden av hverandre (uten sidehindre), må plassen være minst 2,6 m bred. Er det sidehinder på én side, må plassen være minst 3,0 m bred. Er det sidehinder på begge sider, må plassen være minst 3,3 m bred. Disse målene gir 0,7 m fri sideplass på begge sider av en dimensjonerende bil. 

Med sidehinder menes vegg, veggskive, søyle, bygningstekniske installasjoner, mast eller annen fast konstruksjon som begrenser muligheten til å kjøre inn og ut av plassen, åpne bilens dører og bevege seg rundt bilen. Også biler som parkeres vinkelrett på den aktuelle plassen, regnes som sidehinder.

Bredde på parkeringsplasser på begge sider av en søyle som står ut mot manøvreringsarealet. Sikkerhetsavstand er markert med tykk, stiplet strek. Når plassen er dimensjonert som dette, kan man også ha en veggskive (stiplet) som stikker inntil 1,2 m ut fra bakveggen, uten at veggskiva er til hinder.

Les mer i Byggforskserien - byggenæringens kvalitetsnorm

Byggforskserien gir dokumenterte løsninger og anbefalinger for prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) anbefaler bruk av Byggforskserien som dokumentasjon i byggesaken, som underlag for kontrollplaner og sjekklister, og til generell kompetanseutvikling.

Byggforskserien 312.130 Utforming og dimensjonering av parkeringsanlegg 

Kjøp tilgang til Byggforskserien

Kontaktperson