Til hovedinnhold

Hvorfor rømmer oppdrettsfisk?

Hvorfor rømmer oppdrettsfisk?

Det er viktig å lære av tidligere rømmingshendelser. Vi må granske hendelsene, og på denne siden kan du finne noen råd og praktiske metoder som kan være til hjelp. Disse kan oppdrettsnæringen bruke i sitt arbeid med å granske og lære etter rømmingshendelser, slik at nye hendelser kan forebygges.

Granskning av rømmingshendelser

Hvorfor skal vi granske hendelser?

Hovedhensikten er å lære av hendelsene og å utnytte kunnskap og erfaringer fra granskningen til å iverksette tiltak for å forebygge fremtidige hendelser. Å granske hendelser er som å skrelle en løk. Vi starter med de direkte årsakene som er de mest synlige. For å komme til bunns i hendelsene må vi avdekke "lag på lag" hvilke andre årsaker som ligger bak. 

Tre sentrale spørsmål:

  • Hva skjedde?
  • Hvorfor skjedde det?
  • Hvordan forbedre?

Her kan du laste ned hele notatet

Spør hvorfor for å hindre rømming.
Spør hvorfor for å hindre rømming.

Granskningsprosessen

Metoder og verktøy

Kontaktinformasjon

Ranveig Kviseth Tinmannsvik

Seniorforsker
920 64 866
Navn
Ranveig Kviseth Tinmannsvik
Tittel
Seniorforsker
Telefon
920 64 866
Avdeling
Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Eivind Halvard Okstad

Seniorforsker
930 15 869
Navn
Eivind Halvard Okstad
Tittel
Seniorforsker
Telefon
930 15 869
Avdeling
Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Heidi Moe Føre

Seniorforsker
480 42 932
Navn
Heidi Moe Føre
Tittel
Seniorforsker
Telefon
480 42 932
Avdeling
Havbruk
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Ocean AS

Trine Thorvaldsen

Seniorforsker
924 22 971
Navn
Trine Thorvaldsen
Tittel
Seniorforsker
Telefon
924 22 971
Avdeling
Havbruk
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Ocean AS

Lenker:

Litteratur:

  • Hendrick K., Benner, L., 1987. Investigating Accidents with STEP. New York: Marcel Dekker.
  • Okstad, E.H. og Tinmannsvik, R.K., 2017.Kunnskap og metoder for å forebygge rømming: Granskningsmetoder. SINTEF prosjektnotat, mars 2017.
  • Reason, J., 1997. Managing the Risks of Organizational Accidents. Aldershot: Ashgate.