Til hovedinnhold

Utslippsfrie byggeplasser

Utslippsfrie byggeplasser

En samling av prosjekter som har som mål å redusere klimagassutslipp knyttet til byggeaktivitetene på byggeplasser for å utvikle nullutslippsløsninger og nye teknologier.

Utslippsfri byggeplass

De siste fem årene har SINTEF forsket på et felt under rask utvikling som heter "utslippsfrie byggeplasser".

En utslippsfri byggeplass er en byggeplass som ikke bidrar til direkte eller indirekte klimagassutslipp som et resultat av byggeaktivitetene. Noen eksempler på dette kan være utslipp knyttet til energibruk under byggeprosessen, bruk og drift av anleggsmaskiner, transport av byggevarer, anleggsmaskiner og mye mer.

En av grunnene til at vi har sett nærmere på dette, er at bygg- og anleggsnæringen i Norge faktisk står for over en prosent av landets totale klimagassutslipp. Dette tilsvarer 660.000 tonn CO2-utslipp årlig. Når vi tenker på at Norge har mål om å redusere utslippene med 30 prosent innen 2020 sammenlignet med 1990-nivået, betyr dette at forskning på dette området vil være viktig fremover.

Utslippsfrie byggeplasser kan derfor være en del av løsningen på hvordan Norge skal klare å nå sine mål om å redusere klimagassutslipp. Som svar på dette har SINTEF en rekke prosjekter på dette området:

- Utslippsfri byggeplass forprosjekt

- Pilot-e Zero Emission Digger (ZED)

- MIMIC

Les mer om prosjektene her

Publisert mandag 17. juni 2019

Prosjektstart

01.01.2017