Til hovedinnhold

SUPERCON

SUPERCON

Sprayed sustainable permanent robotized concrete tunnel lining

Målet med prosjektet er å redusere klimautslipp i infrastrukturprosjekter ved å fremme og utvikle den norske metoden, som bruker bergets egenskaper i kombinasjon med sprøytebetong for å sikre tunnelene våre.

SUPERCON er et kompetanseprosjekt (KPN) i Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA), og finansieres av Forskningsrådet.

Publisert 29. mai 2019
Sjefforsker

Prosjektvarighet

2019 - 2023