Til hovedinnhold

Hvordan påvirkes vi av koronapandemien?

Hvordan påvirkes vi av koronapandemien?

I samarbeid med Folkehelseinstituttet gjennomfører SINTEF nå en undersøkelse i Nordland og Agder om hvordan folk påvirkes av koronapandemien.

Ill.: Shutterstock

Vi vil blant annet finne ut hva befolkningen mener om myndighetenes innsats, og i hvilken grad rådene om hygiene og avstand til andre følges. Vi vil måle graden av bekymring og engstelse, psykisk helse og livskvalitet. Videre vil vi undersøke folks bruk av helse- og omsorgstjenester etter 12. mars, for eksempel i hvilken grad man har mottatt digitale tjenester. Vi er også interessert i hvordan folk har opprettholdt sosial kontakt.

Undersøkelsen gjennomføres i et utvalg av den voksne befolkningen i Nordland og Agder. Disse fylkene er valgt ut fordi det for ca. et halvt år siden ble gjennomført fylkeshelseundersøkelser i samarbeid med disse to fylkeskommunene. Dermed kan vi sammenligne opplysningene i forrige undersøkelse med endringer under koronakrisen. 

Resultatene vil komme til god nytte i det videre arbeidet med å begrense koronapandemien i Norge og kunne forbedre tiltakene framover.

Publisert torsdag 4. juni 2020
Forskningsleder

Prosjektvarighet

2020 - 2020