Til hovedinnhold

FME II - MoZEES

FME II - MoZEES

Mobility Zero Emission Energy Systems

Fra vei til sjø. Bilde fra havna i Skutvika i Ålesund. Foto: Olav Helge Matvik / Kystverket
Fra vei til sjø. Bilde fra havna i Skutvika i Ålesund. Foto: Olav Helge Matvik / Kystverket

Forskningssenter for miljøvennlige transportsystemer

Det nye FME-senteret MoZEES skal utvikle materialer, komponenter og teknologi for bruk av batterier og hydrogen til transportformål på vei, bane og til sjøs. Det overordnede målet er å styrke og øke den vitenskapelige, tekniske og teknisk-økonomiske kunnskapen om batteri- og hydrogenteknologi for nullutslippstransport, med hovedvekt på den maritime sektoren.

Forskningspartnere er IFE (vert), SINTEF, NTNU, Universitetet i Oslo (UiO), Høgskolen i Sørøst-Norge (HSn), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Transportøkonomisk institutt (TØI).

Brukspartnere i MoZEES-senteret inkluderer 26 bedrifter fra privat næringsliv og industri, fra små materialspesialister til store teknologi- og industriselskaper som Elkem, Johnson Matthey, SAFT, BASF, AGA, ABB, Statkraft, Hydro og NEL. Store norske selskaper og organisasjoner med ansvar for transportvirksomhet på vei, bane og sjø deltar også i senteret, som f.eks., busselskapet Unibuss med, og varedistribusjonsselskapet ASKO.

Offentlige partnere er Akershus Fylkeskommune, Trøndelag Fylkeskommune, Enova, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Oslo Havn og Kystverket.

SINTEF bidrar i FME MoZEES med forskning på policy og teknisk-økonomiske analyser.

 

 

Publisert mandag 9. april 2018

Prosjektvarighet

2017 - 2024