Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

FME MoZEES

FME MoZEES

Mobility Zero Emission Energy Systems

Fra vei til sjø. Bilde fra havna i Skutvika i Ålesund. Foto: Olav Helge Matvik / Kystverket
Fra vei til sjø. Bilde fra havna i Skutvika i Ålesund. Foto: Olav Helge Matvik / Kystverket

Forskningssenter for miljøvennlige transportsystemer

Det nye FME-senteret MoZEES skal utvikle materialer, komponenter og teknologi for bruk av batterier og hydrogen til transportformål på vei, bane og til sjøs. Det overordnede målet er å styrke og øke den vitenskapelige, tekniske og teknisk-økonomiske kunnskapen om batteri- og hydrogenteknologi for nullutslippstransport, med hovedvekt på den maritime sektoren.

Forskningspartnere er IFE (vert), SINTEF, NTNU, Universitetet i Oslo (UiO), Høgskolen i Sørøst-Norge (HSn), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Transportøkonomisk institutt (TØI).

Brukspartnere i MoZEES-senteret inkluderer 26 bedrifter fra privat næringsliv og industri, fra små materialspesialister til store teknologi- og industriselskaper som Elkem, Johnson Matthey, SAFT, BASF, AGA og ABB. Store norske selskaper og organisasjoner med ansvar for transportvirksomhet på vei, bane og sjø deltar også i senteret, som f.eks., busselskapet Unibuss med, og varedistribusjonsselskapet ASKO.

Offentlige partnere er Akershus Fylkeskommune, Trøndelag Fylkeskommune, Enova, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Oslo Havn og Kystverket.

SINTEF TS bidrar i FME MoZEES med forskning på policy og teknisk-økonomiske analyser.

 

 

Publisert 9. april 2018

Prosjektvarighet

2017 - 2024