Til hovedinnhold

EM-transienter

EM-transienter

Fremtidens kraftsystem forventes å bli svært komplekst på grunn av integrering av fornybar energi og realisering av smarte nett.

De forbigående overspenningspåkjenninger på komponenter vil øke på grunn av drift med fleksible systemtopologier, hyppigere bryterkoplinger, og økt bruk av kabler og kraftelektronikkomformere. Sikker implementering av fremtidens nett vil kreve omfattende datasimuleringer både ved planlegging og drift. Eksisterende simuleringsverktøy har begrenset nøyaktighet for å representere enkelte kritiske komponenter som transformatorer og kabler. Prosjektet vil utvikle mer nøyaktige modeller som er kompatibel med tilgjengelige kretssimuleringsverktøy, samt gjøre bruk av modellene i simuleringsstudier.

De viktigste oppgavene for prosjektet er:

 • Gjennomgang av fremtidige trender i landbasert og offshore kraftsystemer
 • Forbedret komponentmodellering
  • Transformatorer
  • Kabler
  • Brytere
  • Måletransformatorer
  • Jordingsimpedans
  • Nettverksekvivalenter
 • Demosimuleringer, bl.a.
  • Overspenninger forårsaket av høyfrekvent interaksjon mellom kabel og transformator
  • Viklingsoverspenninger p.g.a. gjentenninger i vakuumbryter
  • Fenomener relatert til bryterkoplinger og feili kraftsystemer med lange kabler

Se prosjektets webside

Publisert 1. desember 2014

Prosjektvarighet

2011 - 2015