Til hovedinnhold
Norsk English

SEAD - Justerbart og holdbart lim for bruk i sjøvann

I SEAD-prosjektet skal vi studere feste (adhesjon) og forankringspotensialet til en gruppe planteinspirerte kjemikalier, såkalte pyrogallol-baserte forbindelser, som utgangspunkt for lim for bruk i sjøvann.

Kontaktperson

SEAD illustrasjon

Sammenlignet med de mye rapporterte blåskjell-inspirerte katekolbaserte limene, vil lim basert på pyrogallolforbindelser ha betydelige fordeler i form av lave kostnader, grønne ressurser og forbedret holdbarhet siden disse forbindelsene inneholder flere muligheter for vekselvirkning med ioner i sjøvann. Prosjektet skal utvikle ny teknologi og nye lim for sjøvannsadhesjon for bruk i marine operasjoner. Ved å utvikle miljøvennlige lim basert på materialer som kommer fra planter og som har egenskaper som hurtig vedheft og langvarig ytelse, vil prosjektet bidra til å realisere FNs bærekraftsmål 9, 12 og 14.

Det er en utfordring å lime sammen komponenter under vann. I sjøvann er dette enda vanskeligere enn i ferskvann på grunn av saltinnholdet, noe som resulterer i at styrken og holdbarheten til undervannslim i bruk i dag er begrenset. Dette er et problem for mange bruksområder eller operasjoner i maritim industri som undervannsrobotikk, undervannsreparasjon og tetting av lekkasjer oppstått under vann.

I SEAD-prosjektet vil vi utvikle nye miljøvennlige materialer som kan brukes for å lage undervannslim for bruk i sjøvann som har lang holdbarhet. Dette limet vil kunne brukes til reparasjon av undervanns-strukturer som festing av sensorer osv. Disse limforbindelsene vil være permanente. I tillegg vil vi utvikle reversibelt lim (såkalt post-it-lapp effekt) som f.eks. kan brukes på føtter til marine roboter eller andre ting som trenger midlertidig feste.

For å oppnå de ønskede egenskapene, vil vi kombinere kunnskap om mekanismene som livet i havet bruker for å feste seg til overflater under vann (biomimikk) med avansert kjemi og adhesjonsfysikk.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd under programmet Forskerprosjekt for teknologisk konvergens relatert til muliggjørende teknologier. Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og SINTEF.

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.10.2023