Til hovedinnhold
Norsk English

PurPest – Beskyttelse mot planteskadegjørere ved teknologiledet overvåking og områdespesifikk kontroll

Hovedmålet ved PurPest er å utvikle en elektroniske nese som kan snuse seg frem til skadegjørere på importerte planter og hindre at de sprer seg i norsk og europeisk natur. Målet er at dette vil øke andelen av importerte planter som blir inspisert i Europa fra ca 3 til 80 prosent. Samtidig vil bruk av teknologien i åkere ha potensialet til å redusere bruk av sprøytemidler med 50 prosent siden man går fra et "føre var"-prinsipp til "ved behov".

Kontaktperson

Ill.: PurPest

Invaderende planteskadegjørere, som insekter, sopp og andre organismer, utgjør en trussel mot trygg og miljøvennlig matproduksjon. Det er vanskelig å følge opp dagens regelverk for planteimport, som resulterer i at mange skadegjørere importeres som blindpassasjerer på planter. Planter som importeres er merket med et plantehelsesertifikat, men vurderingen av plantens helse er som regel basert på at planten «ser fin ut». Likevel kan det gjemme seg skadegjørere, som vi risikerer å importere. Luktstoffprofilen, det vil si sammensetningen av luktstoffene som planten utskiller, endrer seg når planten utsettes for stress, for eksempel når den angripes av en skadegjører. Angrep fra ulike skadegjørere gir ulike luktstoffprofiler.

PurPest vil utnytte dette fenomenet til å utvikle en sensorplatform, en type "elektronisk nese", som kan registrere plantens luktstoffprofil, og gi svar på hvilken skadegjører den eventuelt er angrepet av. Plattformen skal bestå av komponenter som oppkonsentrerer, separerer, detekterer og analyserer avgassene fra plantene.

Både SINTEF Digital og Industri skal ha en sentral del i prosjektet. Avdelingen Bioteknologi og nanomedisin skal blant annet analysere oppsamlede luktprofiler fra planteeksperimenter utført av NIBIO, ved bruk av GCMS (Gasskromatografisk massespektroskopi). Dette skal identifisere relevante organiske molekyler som skilles ut fra plantene. Avdelingen Prosessteknologi skal så utvikle belegg (SURMOF, SURface Metalloorganic Frameworks) som skal kapre disse molekylene. Tanken er at når disse beleggene legges på sensorer som er utviklet i prosjektet, så vil kapringen av molekylene registreres ved en fysisk endring i belegget og gassen blir detektert.

Avdelingen Smart Sensor og Mikrosystemer skal utvikle optiske sensorer ved MinaLab i Oslo basert på "Surface Enhanced Raman Spectroscopy" (SERS) der man lager en overflate ved bruk av nanotrykk litografi som øker følsomheten til Raman spektroskopi. Denne typen deteksjon skal i teorien væreveldig følsom og spesifikk for gasser med den bestemte Raman-frekvensen.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2023 - 31.12.2026

Prosjektets hjemmeside

www.purpest.eu

Finansiering

Horizon Europe

Samarbeidspartnere

 • Norsk Institutt for Bioøkonomi (Coordinator)
 • Norwegian University of Science and Technology
 • Julius Kühn-Institut
 • SAFTRA Photonics, s.r.o.
 • Warwick University
 • Plante og importkontroll AS
 • Università degli Studi di Padova
 • National Institute for Agriculture and Veterinary Research
 • Mendelova univerzita v Brně
 • UAB Volatile Technologies LT
 • Airmotec AG
 • Wageningen University
 • Université de Neuchâtel
 • Direcção Geral de Alimentação e áaVeterinária
 • Centro Pinus
 • Universidade de Évora
 • Eidgenössisches Department für Wirtschaft, Bildung und Forschung (Agroscope)

Prosjekttype

EU