Til hovedinnhold
Norsk English

HYPER - An electrochemically produced oxidiser for modular, onsite generation of HYdrogen PERoxide

Hydrogenperoksid fremstilles i dag i stor skala ved hjelp av fossilt brensel og fraktes som fortynnede løsninger. En bedre løsning er å fremstille i mindre skala, på stedet, med fornybar elektrisitet.

Kontaktperson

Foto: hxdyl/Shutterstock

Hydrogenperoksid (H2O2) er en allsidig kjemikalie som er brukt i flere industrier som blekemiddel, oksidant og desinfeksjonsmiddel. H2O2 lages i dag i stor skala med fossile brensler og en blanding av forskjellige organiske løsemidler. Over 0.5 tonn CO2 slippes ut for hvert tonn H2O2 produsert. Ettersom H2O2 er ustabilt, transporteres det over lange avstander i en fortynnet vandig løsning.

HYPER prosjektet vil endre produksjon av H2O2 fra en storskala prosess basert på fossile drivstoff til en modulær produksjon på stedet ved hjelp av fornybar elektrisitet. Nøkkelen til teknologiutviklingen er en elektrokjemisk omdannelse av svovelsyre til kjemikaliet persulfat. Persulfat er en sterkere, men mer stabil oksidant enn H2O2. Når persulfat reagerer med vann produseres H2O2 og svovelsyre, som sendes tilbake i prosessen. Med denne teknologien kan H2O2 produseres når det trengs, i nødvendig konsentrasjon og uten behov for stabilisatorer. HYPER teknologien er forventet å redusere CO2 utslipp med 75 prosent og energiforbruk med en tredjedel, sammenlignet med dagens fossil-drevet prosess, og til en konkurransedyktig pris.

I tillegg til prosjektkoordinering er SINTEF ansvarlig på utvikling av komplementære katodisk reaksjoner som er relevant for nedstrømsindustriene involvert i prosjektet:  kjemikalier, tremasse/papir og tekstiler. Den mest effektive prosessen skal danne verdifulle produkter fra både anoden (oksidasjon – fjerning av elektroner) og katoden (reduksjon – tilsetning av elektroner) i en elektrokjemisk celle. SINTEF leder også arbeidspakken som ser på implementering av HYPER teknologien i nedstrømsindustriene.

Konsortiet består av tolv partnere fra ni land: ANDRITZ (Finland), CONDIAS (Tyskland), ETA-Florence (Italia), INERIS (Frankrike), Jožef Stefan Institute (Slovenia), Process Design Center (Nederland), Kemijski inštitut - National Institute of Chemistry (Slovenia), AristEng S.à r.l. (Luxembourg), INOTEX spol. s r.o. (Tsjekkia), KANSAI HELIOS Group (Slovenia), Eilenburger Elektrolyse- und Umwelttechnik GmbH (Tyskland).

Prosjektet  varer i fire år, med et budsjett på ca. 7 millioner €.

HYPER er  finansiert av Horizon Europe, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon med Grant Agreement nr. 101091554.

Founded by the EU logo

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2026