Til hovedinnhold
Norsk English

COGNIMAN - COGNitive Industries for smart MANufacturing

Prosjektet har som mål å møte behovet for fleksibel og effektiv produksjon som produserer null avfall og høykvalitetsprodukter.

Kontaktperson

Glassfiberproduksjon, presis maskinering av store deler (f.eks. vindturbiner), additive tilvirkning (3D-printing) av medisinske implantater og høytemperatur metallproduksjon er eksempler på prosesser som kan være svært utfordrende å automatisere.

Hovedårsaken til at disse prosessene er spesielt krevende er på grunn av prosessens kompleksitet på grunn av delvis manglende prosesskontroll og detaljert forståelse av hele prosessen. Dette får betydelig også for den bærekraftige utviklingen når det kommer til  produktivitet, effektivitet og fleksibilitet på grunn av bortkastet tid på uforutsigbar produksjon og prosessering.

COGNIMAN skal løse disse utfordringene ved å utvikle og demonstrere et nytt konsept av digital kognitiv smart produksjon. Konseptet vil endre fremtidens design av produksjonsprosesser mot mer autonomt og forutsigbar produksjon med økt fleksibilitet, sikkerhet og effektivitet.

SINTEF’s rolle og bidrag

Som forskningspartner skal SINTEF bidra til verdiskapning og økt konkurransekraft med både privat og offentlig sektor. COGNIMAN gir oss mulighet til å jobbe med kognitive produksjonspiloter, som er et område i kraftig vekst, sammen med et svært kompetent konsortium.

SINTEF leder oppgaver knyttet til sensorpakker for produksjonprosesser, rammeverk for simuleringer samt overvåkning av standarder. I tillegg vil SINTEF være aktivt involvert i forberedelser og evaluering av kognitive produksjonspiloter. Prosjektet involverer både felttesting og utvikling av ny programvare.

Flere SINTEF institutter deltar i prosjektet

  • SINTEF Industri (Avdelingene prosessteknologi og metallproduksjon og prosessering.)
  • SINTEF Digital (Avdelingene smarte sensorer og mikrosystemer og Sustainable Communication Technologies.)

Partnere

Prosjektvarighet: 2023 - 2026
Totalbudsjett: € 10 954 502,50
Finansieringskilde: Finansiert av den europeiske union (EU)

For mere informasjon om prosjektet COGNIMAN, se deres nettside 

Prosjektet er finansiert gjennom EUs forsknings- og innovasjonsprogram HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01 under avtalenummer 101058477.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2026