Til hovedinnhold
Norsk English

EU-prosjektet SCARLET - Superledende kabler for bærekraftig energiomstilling

EU-prosjektet SCARLET (Superledende kabler for bærekraftig energiomstilling) utvikler superledende kabler for overføring av gigawatt av elektrisk effekt.

Kontaktperson

Illustrasjon med kabler fra offshore, solcelle- og hydrogenfarmer

Oppbygging av industrielle produksjonsmetoder vil føre kablene helt fram til det siste kvalifiseringstrinnet for en kommersiell installasjon. De nye kablene bruker superledende materialer som når de kjøles til svært lave temperaturer fører mer enn 100 ganger så mye strøm som kopperledere og dette helt uten elektriske energitap.

SCARLET utvikler dc-kabler for flere anvendelser. For eksempel vil den høye strømføringsevnen gi en reduksjon i spenningsnivået, noe som fører til mindre og mye rimeligere utstyr ved vindkraftparker til havs. Transport av elektrisitet og hydrogen i samme rørledning er også noe SCARLET skal utvikle.

SCARLET koorineres av SINTEF

Industripartnere:

Forskningsinstitutt og universiteter: 

Les mer på prosjektets nettside


Dette prosjektet er finansiert av EU Horizion Europe, avtale No. 101075602


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2027