Til hovedinnhold

ZeroKyst

ZeroKyst

ZeroKyst skal styrke norsk verdiskaping og eksport gjennom grønn vekst. Prosjektet skal demonstrere at både nye og eksisterende fartøy i sjømatnæringen kan bli utslippsfrie, og bidra til 50 % utslippskutt fra fiskeri- og havbruksfartøy innen 2030.

Prosjektet tar for seg utvikling og konstruksjon av:

  • nullutslipps drivlinje
  • nullutslipps fartøy
  • nødvendige tjenester for fiskeri- og havbruksnæringen.

I tillegg vil prosjektet etablere regional infrastruktur i Lofoten med ladestrøm og hydrogen, og hydrogenproduksjon på Vannøya i Karlsøy. Lofoten blir med dette en internasjonal spydspiss i utviklingen av fremtidens nullutslippsfartøy for fiskeri- og oppdrettsnæringen.

Løsningen er å tenke helhetlig og skalerbart. Ved å starte med mindre fartøysegmenter vil det bli mulig å realisere hydrogen som maritimt drivstoff raskt.

ZeroKyst Verdikjeden
Verdikjede

Økt kompetanse gir fortrinn

Prosjektet består av en industridel og en kompetansedel. Industridelen består blant annet av å utvikle drivlinje, fartøy og infrastruktur, mens kompetansedelen blant annet skal forske på miljø og sikkerhet for å utvikle langsiktige, trygge og energieffektive hydrogenelektriske løsninger. Mens Selfa Arctic AS leder industridelen, er det SINTEF Energi som har ansvaret for kompetansedelen.

ZeroKyst inneholder flere innovasjoner innen energi og andre fagfelt, deriblant verdens første anlegg for mobil energiforsyning av sitt slag. Sammen med NTNU skal SINTEF også utvikle en helhetlig plan for hydrogenforsyning og ladeinfrastruktur langs norskekysten.

Forskningen vil gi økt kompetanse og kunnskap som gjøres åpent tilgjengelig. For norske aktører blir dette et viktig konkurransefortrinn innen utviklingen av morgendagens utslippsfrie løsninger.


Les mer om SINTEFs kompetanse innen elkraftkomponenter og batterier.


Konsortiet består av 12 industri- og forskningspartnere fra hele verdikjeden. Prosjektet ledes av Selfa Arctic AS i Trondheim, og er organisert gjennom fornybarklyngen RENERGY.

Prosjektpartnerne i ZeroKyst


Tildelingen er fra ordningen Grønn Plattform, som gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst. Hensikten er å skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.


 

Publisert fredag 10. september 2021
405 51 236

Prosjektvarighet

2021 - 2024