Til hovedinnhold
Norsk English

TailAd - Skreddersydd adhesjon

Prosjektet skal utvikle nye karakteriseringsmetoder med bruk av avanserte instrumenter for å studere heft- eller adhesjonsegenskaper av maling/belegg i mye større detalj enn det man kan i dag.

Kontaktperson

Foto: DOGMAge/Shutterstock

Denne kunnskapsplattformen vil gjøre det mulig for malingsindustrien å utvikle et bredt spekter av bedre og mer miljøvennlige produkter til akseptable kostnadsnivåer. Gjennom dette vil prosjektet bidra til FNs bærekraftsmål 9, 12, 13 og 14.

Forståelsen man i dag har av mekanismene som påvirker og bestemmer adhesjon til maling eller belegg er begrenset både i industrien og akademia, dette til tross for den ekstremt viktige rollen dette spiller for beleggets funksjonalitet. Hovedårsaken er at eksisterende karakteriseringsmetodene i bruk er relativt enkle, noe som begrenser muligheten for å forstå forholdet mellom kjemisk komposisjon og malingsbeleggets fysiske egenskaper. TailAd prosjektet vil utvikle nye karakteriseringsmetoder ved hjelp av avansert instrumentering som vil gi muligheten til å studere adhesjonsegenskaper til belegg i mye større detalj.

Prosjektet er et IPN-prosjekt eid av Jotun AS, med SINTEF og NTNU som forskningspartnere. Både SINTEF og NTNU har velutstyrte laboratorier med avanserte instrumenter som man vil benytte til karakteriserings av makroskopiske overflater, grenseflater og mekaniske egenskaper til beleggene og knyte dette til beleggenes kjemiske sammensetning.

Basert på de nye karakteriseringsmetodene, vil det utvikles en ny kunnskapsplattform som beskrive de grunnleggende faktorene som påvirker heft, samt effekten av aktive forbindelser i belegget på heft på både kort og lang sikt. Dette vil gjøre det mulig å gå fra inkrementelle, empirisk baserte forbedringer til gjennomgripende ytelsesforbedringer basert på skreddersøm av underliggende mekanismer i beleggene. Denne kunnskapsplattformen vil gjøre det mulig for industrien å utvikle bedre og mer miljøvennlige produkter til akseptable kostnadsnivåer for et bredt spekter av belegg, inkludert bunnstoff, toppstrøksmalinger og antikorrosjonsmalinger.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2025