Til hovedinnhold
Norsk English

Holdbart

Det er ønskelig å øke foredlingsgraden av fisk i Norge. Ved å utnytte fortrinn som nærhet til råstoff, kan fisken foredles raskt etter slakting, noe som bidrar til økt produktkvalitet. For å opprettholde den gode kvaliteten, er det behov for kunnskap om teknologi og metoder for best mulig holdbarhet på produktene.

Kontaktperson

Å utvikle løsninger som ivaretar den ferske kvaliteten og opprettholder holdbarheten vil være en naturlig del av teknologiutviklingen. Med god kunnskap om frysing, tining og kjøling etter opptining kan man også produsere tinte produkter av høy kvalitet.

Prosjektet "Holdbart" består av flere delmål. Ett av delmålene er å bli kjent med bransjens utfordringer knyttet til holdbarhet på laks. I starten av prosjektet ble det arrangert workshops internt og i samarbeid med industrien for å kartlegge interessante problemstillinger knyttet til foredlingsleddet. Resultatet var et avdekt behov for kunnskap innenfor tema som frysing og tining, kjølemetoder og effekt av lagringstemperatur. Viktigheten av informasjon- og kunnskapsdeling ble trukket frem fra flere aktører. Vi har derfor utarbeidet faktaark om ulike termiske prosesser i foredlingsleddet til oppslagsbruk for industrien.

Ett annet delmål er å øke kunnskapen om frysing og tining og effekter på kvalitet og lagringsstabilitet etter opptining for forbrukerpakkede lakseprodukter. "Refreshed" produkter, det vil si produkter som er fryst og tines i eller nært utsalgssted, er et segment i vekst. I prosjektet ble det gjennomført labforsøk for å studere en "Refresh"-kjede for vakuumpakkede lakseloins. Rapporten fra forsøkene finner du her.

Frysing og tining påvirker drypptapet på fisk. Selv om drypptap og vannbindingsevne er målt og studert i en lang rekke studier, er ikke en standardisert metode etablert. I dette prosjektet har vi gjennomført en metodestudie på drypptap. En metode som kalles "EZ-Driploss", som benyttes i kjøttindustrien, ble sammenlignet med andre etablerte metoder for måling av drypptap og vannbinding på fryste torskeloins og fryste lakseporsjoner. Rapporten finner du her.

imageixef.png

Prosjektet "Holdbart - økt prosessering i Norge", ble finansiert av ekstraordinære grunnmidler fra Norges forskningsråd i forbindelse med covid-19.

Faktaark:

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2021

Utforsk fagområdene