Til hovedinnhold
Norsk English

MålBær – Sensorer for automatisk presisjonsplukking av jordbær

MålBær bruker roboter og avanserte sensorer til å overvåke jordbær på busk. Dette vil gi økt kvalitet, volum og forutsigbarhet for bonden, og vil redusere matsvinn i verdikjeden.

Kontaktperson

Thorvald. Foto: Saga Robotics

Jordbærmarkedet er i rask vekst på verdensbasis, men har flere utfordringer. Kort modningsvindu, væravhengighet og sårbarhet for sykdom og skadedyr bidrar til å redusere verdien av avlinger. Disse problemene kan reduseres dersom man sikrer at alle bær plukkes på riktig tidspunkt og dersom syke og skadede bær fjernes raskt. Robot-plukkere er en ny teknologi som muliggjør en større grad av presisjon, men dagens roboter mangler velutviklet sensorikk for å bedømme kvaliteten på hvert enkelt bær.

MålBær tar utgangspunkt i roboten Thorvald fra Saga Robotics. Prosjektet vil utvikle nye og tilpassede sensorer for å måle modningsgrad og helse på jordbær og overvåke avlingen gjennom hele vekstsesongen. Alle slike målinger må være kontaktfrie for å unngå overføring av sykdom mellom bær. Videre må sensorene miniatyriseres og tilpasses de mekaniske plukkerne. Metoder for dataanalyse må utvikles for å spleise rådata fra flere sensorer og konvertere til et sett med kvalitetsmålinger. Disse målingene forteller roboten om et bær skal plukkes, eller – i motsatt fall – danner grunnlag for vekstprognoser som kan sendes til bonden.

SINTEF bidrar til prosjektet gjennom utvikling og realisering av prototyp-systemer og programvare, og gjennom feltarbeid i jordbæråkere. Innen prosjektslutt målsettes det å kunne installere systemet på Sagas robotplattform Thorvald og utføre langtidstester gjennom hele vekstsyklusen på jordbærene.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2021

Finansiering

NFR

Samarbeidspartnere

Saga Robotics (lead)
Andre FoU-partnere: Nofima, NMBU

Prosjekttype

IPN