Til hovedinnhold
Norsk English

Smart transport i distriktene

SINTEF har utviklet Mobility-as-a-Service-tjenester tilpasset spredtbygde strøk. Hovedidéen er et felles system for transportplanlegging, der behov for person- og varetransport samordnes for å utnytte transportressursene optimalt.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Vi har sammen med brukere utviklet og evaluert flere Mobility-as-a-Service (MaaS)-løsninger tilpasset spredtbygde strøk. Disse tjenestene er designet for å redusere klimagassutslipp og bidra til bærekraftig utvikling av distriktene gjennom gode transporttilbud.

Konsepter og prototyper som er utviklet i prosjektet, samt innsikten i behov vi har samlet fra forskjellige brukergrupper, kan bl.a. brukes for:

  • utvikling av nye tjenester
  • spesifisering av nye funksjoner i eksisterende systemer
  • som beslutningsgrunnlag i planlegging av nye transportsatsinger.

Gode transporttilbud er viktig for at distriktene skal være bærekraftige og attraktive for næringsliv og befolkning. En hovedutfordring er å tilby et effektivt transportsystem som gir gode transporttjenester for alle, med lave kostnader og lav miljøbelastning. Dette er spesielt krevende i distriktene der avstandene er store og transportressursene er begrenset.

Rask utvikling innen delingsøkonomi og innovative konsepter for mobilitet som tjeneste, MaaS, muliggjør nye og bedre løsninger. MaaS integrerer forskjellige mobilitetstjenester i en tjeneste som er tilgjengelig i sanntid. Det er investert mye i MaaS-løsninger i store byer, mens MaaS for distriktene har så langt ikke fått mye oppmerksomhet.

Følgende verktøy og prototyper ble utviklet og evaluert sammen med brukere:

  • STD-planleggeren som er et planleggingsverktøy for MaaS-operatører.
  • TiD som er en mobilapplikasjon for beboere i distriktene hvor de kan planlegge og bestille samkjøring og henting av pakker.
  • Fram og TiD for eldre som en reise- og koordineringstjeneste for eldre som bor i distriktene og  som stimulerer til sosiale aktiviteter.
  • STD-simulator som kan undersøke og sammenligne ulike scenarier for transport, for eksempel reelle og tenkte scenarier for pasienttransport for Sykehuset Innlandet.

Verktøy og prototyper som er utviklet i prosjektet, samt innsikten i behov vi har samlet fra forskjellige brukergrupper, kan brukes for utvikling av nye tjenester for å spesifisere krav til nye funksjoner i eksisterende systemer, og som beslutningsgrunnlag i planlegging av nye transportsatsinger.

Publikasjoner

Karahasanovic, Amela; Culén, Alma Leora; Skjetne, Jan Håvard & Hasle, Geir (2020). Key Performance Indicators in design for sustainable rural transport. IADIS International Journal on Computer Science and Information System. ISSN 1646-3692. 15(2), s. 107–122.

Prillard, Ophelia (2021). The Design and Creation of an ICT Transportation Management Service to Increase Mobility for Older Adult in Rural Areas, Master’s thesis in Engineering and ICT, NTNU.

Lund , Silje Helene & Johansson, Maria Løvland, Designing Human-Centred AI Interaction in Mobility-as-a-Service Applications for Young People in Rural Areas (2022), Master Thesis in Informatics: Design, use and interaction, Department of Informatics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.

Presentasjon av resultater 29. mars 2022 

Opptak fra presentasjon av resultater 29. mars 2022

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2022

Finansiering

Norges forskningsråd, TRANSPORT 2025-programmet, prosjektnr. 296639 (delfinansiering)

Samarbeidspartnere

Innlandstrafikk (prosjekteier)
Folldal kommune, Sykehuset Innlandet, Entur og SINTEF (partnere)

Prosjekttype

IPO