Til hovedinnhold
Norsk English

Woodsol

FoU-prosjektet Woodsol skal utvikle bærekraftige løsninger i tre for høye bolig- og næringsbygg.

Kontaktperson

Woodsol

I dag blir trekonstruksjoner i liten grad valgt til høye konstruksjoner fordi kjente og trygge løsninger i betong og stål innebærer vesentlig lavere risiko for utbygger og entreprenør. Planløsningene i større bygg forutsetter lengre spennvidder i dekkene enn det som er mulig å oppnå med dagens trekonstruksjoner. Dette vil prosjektet Woodsol gjøre noe med; målet er å utvikle løsninger basert på momentstive rammer og stivere dekker. Slike løsninger åpner for lengre spennvidder og dermed større arkitektonisk fleksibilitet i store bygg. 

Det er imidlertid ikke bare å skru opp stivheten i dekkene; det er mange andre hensyn å ta: Lyd, brann, logistikk med transport og montasje, produksjon og langtidseffekter. Klimagassregnskapet skal også stå i fokus, og de nye løsningene skal komme et godt stykke bedre ut enn de tradisjonelle løsningene. Ved prosjektets slutt er målet å kunne bygge hus på opptil åtte etasjer med hovedbæresystem i tre. Konstruksjonene skal tilfredsstille relevante lyd- og brannkrav, være rasjonelle å produsere og enkle og raske å montere.

Bygger fullskala demobygg

Woodsol startet opp i 2016, ledes av NTNU og SINTEF, og er finansiert av Norges Forskningsråd og flere aktører i byggebransjen. Prosjektpartnerne i Woodsol dekker hele verdikjeden fra produksjon (Moelven), arkitektur (Løvseth & Partner, Eggen Arkitekter) og konstruksjonsteknikk (SWECO Norge AS) til prosjektering (ÅF Advansia AS), og bygging (Backe Trondheim AS). I tillegg er Charlottenlund skole som utdanner fremtidens håndverkere, og Sør-Trøndelag fylkeskommune som en viktig byggherre, med i prosjektet. Tre PhD-studenter og en postdoc. jobber med lyd, dekkeløsninger, det globale systemet og momentstive rammer. Masterstudenter har også blitt motivert til å videreutvikle løsningene.

Det er et eksplisitt ønske fra bransjen og Forskningsrådet at løsningene som utvikles i Woodsol skal være tilgjengelige for hele bransjen og at løsningene skal være dokumenterte gjennom utstrakt prøving. Derfor har formidling av forskningsresultater og bygging av et fullskala demonstrasjonsbygg fått stor plass i prosjektet.

Mer informasjon om prosjektet, partnere, personell og resultater finnes på prosjektets hjemmeside.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2019