Til hovedinnhold
Norsk English

ERIFORE - Forskningsinfrastruktur for sirkulær bioøkonomi

ERIFORE vil realisere Europas potensiale i å bli verdensledende innen biobasert forskning og innovasjon. Prosjektets målsetting er å skape åpen tilgang til forskningsinfrastruktur innen bioøkonomi fra skog i Europa, slik at det skapes nye forretningsmodeller som gir nye produkter og tjenester. Forskningsinfrastrukturen skal støtte opp under tema innen sirkulær bioøkonomi fra skog, innen alt fra grunnleggende undervisning og kunnskapsdeling til forskningslaboratorier på høyt nivå og storskala pilotanlegg.

Kontaktperson

Formålet med prosjektet er å legge til rette for utvikling av sirkulær bioøkonomi fra skogsproduksjon, og effektuere ved hjelp av følgende mål:

 • Koordinere, utfylle og oppdatere større europeiske forskningsinfrastrukturer for å muliggjøre det fulle potensialet av tilgjengelig biomasse fra skog i balanse med variert bruk av skog.
 • Et nytt samarbeidsnivå mellom store RTD leverandører.
 • Etablere en global konkurransedyktig europeisk forskningsinfrastruktur.

De viktigste leveranser av ERIFORE er følgende:

 • Å styrke kjennskap, tilgang og utnyttelsen til de komplementære forskningsanleggene blant de store europeiske RTD leverandørene innen bioraffineri fra skog.
 • Å utarbeide et konseptuelt design og en plan for samarbeidsordninger mellom de viktigste europeiske RTD innen dette feltet.
 • Å forberede interessentanalyse for utviklingsbehov i infrastrukturnettverk på europeisk nivå.
 • Oppgradere en kompetansebase på bioøkonomi, ved å tilby et portal for utstyr til bruk for utdanning og opplæring. En plan for gjennomføring er forberedt.

Den foreslåtte fremtidig europeisk forskningsinfrastruktur vil da legge til rette for utvikling mot økt utnyttelse av fornybare råvarer og fornyelse av etablert europeisk prosessindustri.

SINTEF bidrag i ERIFORE er todelt. På den tekniske delen samler SINTEF informasjon om infrastruktur for følgende biomasse prosesser: forbehandling, primær konvertering til olje og gass, sekundær konvertering til mellomprodukter, kjemikalier og materialer, og nedstrøms prosessering inkludert separasjon, rensing og resirkulering. På den ikke-tekniske siden er SINTEF involvert i å kartlegge utdanningsaspekter av biomasse konvertering, marketanlysen, og kartlegging av politiske og samfunnsmessige parametere. ERIFORE er et nettverksbyggende prosjekt som ikke involverer eksperimentelt arbeid.

Teknologian tutkimuskeskus i Finland er koordinator i prosjekter.

partnere i prosjektet:

 • AALTO-KORKEAKOULUSAATIO, Finland
 • FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V., Germany
 • SP PROCESSUM AKTIEBOLAG, Sweden
 • KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN, Sweden
 • STIFTELSEN SINTEF, Norway
 • INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA (FORETCELLULOSE BOIS-CONSTRUCTION AMEUBLEMENT), France
 • INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, France
 • FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, Spain
 • KOMPETENZZENTRUM HOLZ GMBH, Austria
 • LATVIJAS VALSTS KOKSNES KIMIJAS INSTITUTS, Latvia
 • INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI, Romania
 • BIO BASE EUROPE PILOT PLANT VZW, Belgium

Dette prosjektet har fått økonomiske støtte fra EUs H2020 forsknings- og innovasjonsprogram under GA Nr. 654371.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2016 - 31.01.2018