Til hovedinnhold
Norsk English

µSonde (Micro Sonde Well Logging System)

Mikro-sonde brønnloggingssystemet er et konsept for å oppnå målinger langs brønnbanen av parametre som temperatur, endringer i væskehastighet og trykk under boring. Mikro-sondene er innkapslede, selvstendige måleenheter designet for å følge strømmen fra borekronen (Bottom Hole Assembly – BHA) til overflaten. Når sonden kommer til overflaten, kan man trådløst lese av informasjon om brønnforhold som transport av borekaks, utvaskede soner og sprekker i formasjonen som fører til tap av borevæske (loss zones).

Kontaktperson

Målinger langs brønnbanen kan gi viktig informasjon om brønnforhold som transport av borekaks, utvaskede soner og gevinst-/tapssoner. Imidlertid er slike målinger i dagens systemer i beste fall sparsommelige selv med innføringen av høyhastighets telemetri og distribuerte sensorer for boring. Det finnes foreløpig ingen metoder for å trekke ut data langs hele brønnbanen under boring.

Brønnloggingssystemet μSonde er et konsept for å oppnå målinger langs brønnbanen av temperatur, akselerasjoner og trykk under boring. μSondene er miniatyriserte sensor-systemer som er spesialdesignete kapsler med egenvekt nær borevæsken, slik at de kan transporteres med væsken som strømmer fra bunnen til toppen av brønnen. μSondene slippes ut i brønnen av et lagringsmagasin som sitter tett på borekronen (BHA). Flere lagres i et lagringsmagasin og slippes ut i returstrømmen og transporteres til overflaten. Underveis vil μSondene bli utsatt for omgivelsesforholdene til borevæsken, for eksempel akselerasjoner, trykk og temperatur. Underveis registrerer sensorene parametere av som beskriver brønntilstanden. Når μSonden når overflaten, kan de registrerte dataene leses ut trådløst og analyseres for å få et tilstandsbilde av brønnen.

Etterbehandling av dataene krever kunnskap om parametrene som virker på μSondene og de resulterende banene fra frigjøringspunktet ved borekronen og til overflaten. Hensikten med studiene som presenteres er å forstå μSonden sin bevegelse i borevæsken og hvordan dette kan fortelle noe om brønnens tilstand.

Dette prosjektet er koordinert av IRIS (nå NORCE) og SINTEF har vært partner i prosjektet med hovedansvaret for utviklingen av μSondene.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2018

Paper fra prosjektet publisert i OnePetro.orgProsjekttype

NFR (grensesprengende prosjekt - Petromaks 2)

Finansiering

Norges Forskningsråd

Samarbeidspartner

NORCE