Til hovedinnhold
Norsk English

Tall facades

Prefabrikasjon av trebaserte fasader

Kontaktperson

Tall facades

Interessen for bruk av tre i urbane bygg er økende. For å kunne utvikle markedet, må trebaserte fasader være pålitelige, holdbare, fleksible og funksjonelle, selv om de er produsert / prefabrikkerte "off-site". Fokus for prosjektet "Tall facades" er å sikre at disse kravene kan oppfylles for trebaserte fasader ved å ha fokus på fuktsikkerhet. For høye fasadekonstruksjoner i tre kan det være en utfordring å sikre tilstrekkelig lave fuktnivå for den forventa levetiden til bygningen. For det første er høye bygninger spesielt utsatt for store vindpåkjenninger kombinert med slagregn. I tillegg krever store bygninger lengre byggetid, noe som medfører at de strukturelle elementene er enda mer utsatt for fuktighet. Sist men ikke minst er kontroll-, vedlikeholds -og reparasjonsmuligheter mer begrenset for høye bygninger.

Risikoen for fuktskader er i dag svært undervurdert i planlegging og byggeprosesser og i kvalitetsledelse. Dersom skadeomfanget øker i fremtiden, kan det føre til omdømmerisiko for bygninger i tre. Derfor er "sikkerhetskonsepter", i likhet med sikkerhetskonseptene i statiske beregninger, nødvendig for å forbedre konstruksjonen og hindre fuktskader. Assistanse er nødvendig for å kunne velge materiale- og designalternativer i forhold til den rekken av alternativer og konfigurasjoner bygningskroppen kan ha, og i forhold til mangfoldet av effektene av det eksterne og det interne klima. Det skal utvikles et fasaderisiko-verktøy ("RIFA" verktøy) basert på risikoanalytiske metoder. På den måten skal planleggere og produsenter settes i stand til å ta begrunnede beslutning for spesifikke konstruksjoner. I tillegg vil verktøyet bli brukt til å lage retningslinjer for oppbygging av høye trebaserte fasader ("Tall Timber Facades"). Disse vil bli utviklet sammen med industripartnerne i prosjektet for praktisk anvendelse.

Prosjektet er en del av Wood Wisdom

SINTEF Byggforsk jobber sammen med NTNU (Norway), TU Munchen (Germany), SP Wood Technology (Sweden), og FCBA (France) I prosjektet.

Industripartnere er Martinsons Building Systems (Sweden), Eternit AG (Germany), Overhalla (Norway), Rubner HolzBau (Germany), and Isola AS (Norway).

Sintef Byggforsk er prosjekt leder for Work Package 2, som gjelder "Exposure and Stress".

 

Nøkkeltall

Total budsjett er 1 800 000 EUR,

for SINTEFs del utgjør dette 380 000 EUR.

Prosjektvarighet

2014 - 2017