Til hovedinnhold
Norsk English

Alkalireaksjoner – pålitelig konsept for funksjonsprøving

Hovedmålet er å utvikle pålitelige metoder for funksjonsprøving. Dette vil bidra til at vi kan utnytte alkalireaktive tilslag til produksjon av bestandig betong.

Kontaktperson

Tromsøbrua
Tromsøbrua, en av flere norske bruer som har fått påvist skader forårsaket av alkalireaksjoner. Foto: Benoit Fournier

SINTEF Byggforsks KPN-prosjekt (Kompetanseprosjekt for næringslivet innenfor Forskningsrådets BIA-program) Alkalireaksjoner – pålitelig konsept for funksjonsprøving ble startet opp sommeren 2014 og vil løpe ut 2018.

Prosjektarbeidet skjer i nært samarbeid med RILEM-komité "TC-258 AAA" (2014-2019) som ledes fra Norge (Norcem/SINTEF). Prosjektet bygger på resultater fra omfattende FoU innenfor COIN.

En sentral del vil være å kalibrere laboratorieresultatene opp i mot virkelig oppførsel i felt, både via etablerte feltstasjoner (Trondheim og Lisboa) og mot konstruksjoner (bruer og dammer). Prosjektet vil øke forståelsen for de parametere som styrer nedbrytningshastigheten, noe som også vil gi et bedre grunnlag for å ivareta eksisterende konstruksjoner med alkalireaksjoner.

Norcem, Norstone, Norsk Hydro, Axion (importør av Stalite) og Norsk Stein er finansielle partnere sammen med Forskningsrådet. Statens vegvesen er FoU-partner sammen med NTNU, universitetene New Brunswick og Laval i Canada, samt forskningsinstituttet LNEC i Portugal. Prosjektet har et totalt budsjett på NOK 18,5 millioner.

Les mer om alkalireaksjoner i Byggforskserien 520.063 Alkalireaksjoner i betong. Skademekanisme og regelverk ved nybygging

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2014 - 2018