Til hovedinnhold

Prosessoptimalisering

Prosessoptimalisering

Vi jobber tett sammen med både landbasert prosessindustri og selskaper innen olje og gass for å forbedre de aktuelle prosessene både med tanke på utslipp og effektivitet. Simuleringsmodeller for prosessene blir utviklet med tanke på samvirkning med velegnede metoder for prosess forbedringer. Disse metodene kan være optimalisering, termodynamiske metoder som pinch analyse eller eksergianalyse eller rene heuristiske metoder.

Vi arbeider innen disse områdene:

  • Optimalisering av prosesser for flytendegjøring av naturgass eller hydrogen
  • Prosess integrasjon (varme integrasjon, eksergi analyse) av industrielle prosesser

Metode:

For optimaliseringsformål bruker vi gjerne en kombinasjon av flere eksisterende optimaliseringsrutiner kombinert med en simuleringsmodell. Selve koblingen mellom de forskjellige optimaliseringsrutinene og simuleringsmodellen vil tilpasses de forskjellige verktøyene som blir benyttet. Objektfunksjon og restriksjoner blir identifisert.
For prosessforbedringsanalyser benyttes gjerne eksergianalyse hvor eksergitapene i de forskjellige prosessenhetene identifiseres for å identifisere prosesselementer med størst potensial for forbedring. I tillegg brukes prosessintegrasjonsmetoder som pinch analyse og egenutviklede verktøy. For større flytskjemaer blir uthenting av de nødvendige data gjort automatisk med egen kode.

Typiske oppdrag for oss er:

  • Optimalisering av prosessflytskjemaer for forskjellige kriterier
  • Modifikasjon av prosessflytskjemaer
  • Identifikasjon av prosessenheter med størst potensiale for forbedring

Relevante prosjekt