Introduksjon

I de siste fem årene har SINTEF forsket på et felt som er i en rivende utvikling: 'Utslippsfrie byggeplasser'.

En utslippsfri byggeplass er en byggeplass som ikke bidrar til  direkte eller indirekte klimagassutslipp som et resultat av byggeaktivitetene. Noen eksempler på dette kan være utslipp knyttet til energibruk under byggeprosessen, bruk og drift av anleggsmaskiner, transport av byggevarer, anleggsmaskiner og mye mer. 

En av grunnene til at vi har sett nærmere på dette er at bygg- og anleggsnæringen i Norge faktisk står for over en prosent av landets totale klimagassutslipp. Dette tilsvarer 660.000 tonn CO2-utslipp årlig. Norge har et mål om å redusere utslippene med 30 prosent innen 2020 sammenlignet med 1990, og dette betyr at forskning på dette området vil være viktig fremover. 

Utslippsfrie byggeplasser vil være en del av løsningen om Norge skal klare å nå målet om å redusere klimagassutslipp. Som svar til dette har SINTEF en rekke prosjekter innenfor dette temaet:

- Utslippsfri byggeplass, forprosjekt

- Pilot-e Zero Emission Digger (ZED) 

- MIMIC 

Systemgrenser for fossilfrie- og utslippsfrie byggeplasser

Prosjektmedarbeidere

Cecilie Flyen

Seniorforsker
Navn
Cecilie Flyen
Tittel
Seniorforsker
Telefon
971 83 297
Avdeling
Bygninger og installasjoner
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS