Effektiv fornyelsesplanlegging av kraftnett

REPLAN har som hovedmål å utvikle effektive metoder, modeller og verktøy (prototyper) for teknisk-økonomisk analyse av framtidig fornyelsesbehov i kraftnett, fortrinnsvis 11-22 kV distribusjonsnett.