Til hovedinnhold

Produksjonsledelse

Produksjonsledelse

Produksjonsledelse handler om ledelse av de sentrale funksjonene og prosessene i produksjonsbedrifter i et strategisk, taktisk og operativt perspektiv.

Lean og produksjonssystemer

Et bedriftsspesifikt produksjonssystem er bedriftens egen tilnærming til verdiskaping og kontinuerlig forbedring. Typisk baseres dette på prinsipper og verktøy fra lean-filosofien og andre forbedringsprogrammer. Systematisk utvikling av bedriftens produksjonssystem gir grunnlag for en trygg og god arbeidsplass, gjennom bl.a. involvering og deltakelse fra alle ansatte. Det handler om å ta vare på og spre gode praksiser, og skape eierskap og stolthet gjennom et felles forbedringsspråk i hele bedriften. Et bedriftsspesifikt produksjonssystem er et varig program – ikke et prosjekt.

Produksjonslogistikk

Produksjonslogistikk har et spesielt fokus på omforming av produkter, og hvordan dette kan skje nøyaktig etter kundenes behov og på en mest mulig effektiv måte. Denne omformingen kan skje gjennom produksjon, montasje, eller sammensetning av vareleveranser. Slik vil alle ledd i en verdikjede av bedrifter som leverer fysiske produkter være utøvere av produksjonslogistikk. Sentrale nøkkelord er effektiv produksjonsplanlegging- og styring, materialhåndtering, og layout og flyt.

Produksjonsstrategi

Den strategiske betydningen av produksjon varierer fra bedrift til bedrift, og dette må gjenspeiles i bedriftens produksjonsstrategi. Dette handler bl.a. om hvordan produksjonsnettverket skal konfigureres, hva bedriften skal gjøre selv og hva man skal kjøpe av andre, hvilket teknologisk nivå man skal etterstrebe, hvilken grad av samarbeid man skal ha med leverandører, og hvordan forbedringsarbeid skal drives. Produksjonsstrategien må stemme overens med bedriftens forretningsstrategi og øvrige funksjonelle strategier.

Verdikjedestyring

Alle produksjonsbedrifter inngår i verdikjeder med andre leverandør- og kundeledd. Verdikjedestyring handler om å tilfredsstille kundens etterspørsel til en kostnad som er lavere enn verdien kunden tilegner varen eller tjenesten. Dette overskuddet fordeles på de forskjellige aktørene i verdikjeden. Alle aktørene påvirker i så måte hva som fordeles på de ulike aktørene. Det finnes en rekke måter å forbedre verdikjedens prestasjon, og sentrale tematikker er effektiv informasjonsutveksling, leverandørsamarbeid og -utvikling.

Eksempelprosjekter: SmartChain, EFFEKT, HPWS, COMPACT, WRAPID

Fagmiljø: Teknologiledelse, Organisasjon og produksjonsledelse

Seniorforsker/dr.gradsstipendiat
971 93 786

Eksempelprosjekter

Utvalgte publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1604814

Information support in kit preparation is critical for the design of efficient kitting systems. Existing literature is dominated by studies that address in-house kitting and order picking support in warehouse settings and that are based upon laboratory experiments. This study explores critical aspec...

Forfattere Thomassen Maria Kristina Kollberg Skjelstad Lars Gjønnes Erlend
År 2018
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1490977

Many companies transfer production between them as part of relocation processes such as offshoring and outsourcing. Such production transfers (PT) are often associated with the risk of not achieving the expected performance results. Thus, many scholars and practitioners have acknowledged the importa...

Forfattere Mogos Maria Flavia Sjøbakk Børge Alfnes Erlend
År 2017
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1460125

Outsourcing of production entails a vast amount of activities and decisions. Although it has many acknowledged benefits, it is associated with substantial risk, and may lead to increased costs and loss of business if it is not carried out carefully and in a systematic manner. The identified outsourc...

Forfattere Mogos Maria Flavia Sjøbakk Børge Alfnes Erlend
År 2016
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1134956

In order to retain a certain level of production in Norway, suppliers to the Norwegian maritime industry need to lower their production costs. Automation is generally an effective way of achieving this in standardized high-volume, low variety production. However, manufacturing companies in the Norwe...

Forfattere Sjøbakk Børge Thomassen Maria Kristina Kollberg Alfnes Erlend
År 2014
Type Tidsskriftspublikasjon