Til hovedinnhold

Havbruk

Havet står for halvparten av klodens biologiske produksjon, men kun to prosent av kaloriinntaket vårt. Nye oppdrettsløsninger kan derfor bli viktig for matforsyning verden over. OECD har gjennom prosjektet "The Future of the OceanEconomy"anslått at den globale verdiskapingen basert på havets ressurser vil kunne dobles fra 2010 til 2030. SINTEF har verdensledende kompetanse innen havbruksteknologi. Sammen med våre kunder utvikler vi løsninger som tar hensyn til biologi, fiskevelferd, miljø og sikkerheten til de som jobber under tøffe værforhold langs kysten. Vi har en unik infrastruktur som lar oss teste og verifisere ny teknologi i ulik skala: fra virtuelle eksperimenter med numerisk modellering og simulering, via laboratorieforsøk i modellskala, til feltforsøk i industriell skala, som på vårt eget fullskala forskningsanlegg SINTEF ACE.

Forskningssjef
988 29 872

Ekspertise

Se vår film om havbruksteknologi

Havbruksteknologi i SINTEF Ocean
Havbruksteknologi i SINTEF Ocean

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter