Til hovedinnhold
Norsk English

Program for overvåking av microbiota i oppdrett (MonMic)

Produksjonen i lukkede oppdrettsanlegg er i vekst. Produksjonsvekst øker behovet for kontroll med mikrobiota, da konsekvensene av smittespredning og sykdom kan gi store økonomiske tap og dårlig omdømme for industrien.

Kontaktperson

Bilde av forskere som tar vannprøver

Gode risikovurderinger og metoder for tidlig varsling av problemer blir stadig viktigere.

SINTEF har som mål i dette prosjektet å gi oppdrettsnæringen et verktøy for sikre bedre kontroll på mikrobiota i lukkede anlegg, ved å utvikle metoder som gjør at de kan "screene" fiskens bakterielle miljø tidlig, for å få informasjon om forholdene i sitt anlegg. På denne måten vil man i god tid kunne sette inn tiltak for å snu en negativ utvikling før fisken belastes, i forbindelse med planleggingen av driftsoperasjoner som kan medføre stress for fisken og dermed øke sårbarheten for infeksjon og sykdom.

Kontroll på mikrobiota vil gi bedre fiskehelse, fiskevelferd, kvalitet, ytelse og økonomi, samt en bedre forutsigbarhet i produksjonen.

Mål for prosjektet:

  • Å gi oppdrettere økt kontroll over mikrobiell vannkvalitet, mulighet for å forutsi sykdomsutbrudd på et tidlig stadium slik at forebyggende tiltak kan iverksettes, og for å vurdere anleggsdesign og driftsform for et best mulig mikrobielt miljø for fisken.
  • Å bidra til optimalisert produksjon, operasjonell kontroll og økt biosikkerhet.

Finansiering:

  • Totalt budsjett: 9 050 000
  • FHF: 6 550 000
  • MOWI: 1 000 000
  • Lerøy Midt: 500 000
  • Laksefjord: 500 000
  • Bremnes Seashore: 500 000

Link til FHFs prosjektside

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.09.2017 - 30.04.2020