Til hovedinnhold

Om SINTEF Ocean

Om SINTEF Ocean

Administrerende direktør
918 82 170

Om oss

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning.

Mange av vår tids samfunnsutfordringer vil finne sin løsning gjennom bærekraftig utnyttelse av havet. OECD har anslått at innen disse havindustriene skal vi fordoble verdiskapningen globalt frem mot 2030, forutsatt at vi utnytter synergimulighetene mellom dem og utvikler industrien langs bærekraftsprinsippene.

Transport, mat- og energiproduksjon er ryggraden for havbaserte industrier og kjerneområder for SINTEF Ocean. I tillegg fokuserer vi på miljøteknologi, og har et av verdens fremste miljøer innen marin miljøteknologi. Gjennom samarbeid i SINTEF konsernet kan vi i tillegg til vår egen kompetanse, integrere teknologisk spisskompetanse fra andre industrisektorer.

Styre og ledelse

Styre

 • Alexandra Bech Gjørv (leder), Konsernsjef, SINTEF
 • Otto Gregussen, Leder for ISOs komité for fiskeri og akvakultur
 • Reidar Bye, Visekonsernsjef, SINTEF
 • Ingrid Schjølberg, Dekan og professor, NTNU Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
 • Lars Henning Fehn, Senioringeniør, SINTEF Ocean
 • Kirsti Greiff, Forskningsleder, SINTEF Ocean
 • Silje Forbord, Seniorforsker, SINTEF Ocean
 • Jorunn Seglem, Managing director, KBAL hos Knutsen Group
 • Rune Torhaug, Direktør for myndighetskontakt i EU, DNV
 • Erik Gjerdene, Direktør, Norges Rederiforbund
 • Lisbeth Berg-Hansen, Politikker
 • Bjørn Ola Berge, Seniorforsker, SINTEF Ocean

Ledelse

Nøkkeltall og fakta

Nøkkeltall per 31.12.2020

 • Aksjekapital 18,5 MNOK
 • Egenkapital 466,8 MNOK
 • Driftsinntekter 633,1 MNOK
 • Antall ansatte 349
 • Investeringer i vitenskapelig utstyr, bygg og inventar 16,1 MNOK

Organisasjon

Organisasjonskart SINTEF Ocean januar 2021 ​

Stab
Viseadministrerende direktør Merete Moldestad 

Forskningsavdelinger: 
Energi og transport
Forskningssjef Arne Fredheim

Fiskeri og ny biomarin industri
Forskningssjef Gunvor Øie

Havbruk
Forskningssef Hans Vanhauwaert Bjelland

Klima og miljø
Forskningssjef Mimmi Throne-Holst

Skip og havkonstruksjoner
Forskningssjef Dariusz Eirik Fathi

Pressekontakter

Vegar Johansen

Administrerende direktør
918 82 170
Navn
Vegar Johansen
Tittel
Administrerende direktør
Telefon
918 82 170
Avdeling
Administrasjon
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Ocean AS

Anne Berit Heieraas

Kommunikasjonssjef
934 72 177
Navn
Anne Berit Heieraas
Tittel
Kommunikasjonssjef
Telefon
934 72 177
Avdeling
Administrasjon
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Ocean AS

Følg oss i sosiale medier