Til hovedinnhold

Digitale lean-kurs for mat- og drikkevareindustrien

Digitale lean-kurs for mat- og drikkevareindustrien

SMED - Raske omstillinger

413 70 442

Raske omstillinger er en forutsetning for å kunne skape en fleksibel verdikjede med god flyt og høy produktivitet. SMED er en metodikk som reduserer tiden det tar fra vi avslutter en type produksjon / arbeidsprosess, og til vi er i gang med neste. Tankesettet og metodikken er primært utviklet for effektive omstillinger i produksjon, men prinsippene er også aktuelle for omstilling i tjenesteytende prosesser.

Påmelding

Kurset holdes 21.–22.09.2021 og halv dag 04.10.2021.

MELD DEG PÅ KURS

Hvorfor akkurat dette kurset?

 • Kurset er delt opp i en teoretisk og en praktisk del. Teoridelen omhandler en rask introduksjon til Lean, for deretter en grundig gjennomgang av teorien og metodikken SMED (Single-Minute Exchange of Die).

 • Deretter blir det gruppearbeid der deltagerne gjennomfører en praktisk trening i metodikken i en utvalgt prosess / maskin i sin egen bedrift. Dette innebærer en analyse og beskrivelse av nå-status av en utvalgt omstilling, samt en etablering av en ny standard for fremtidige omstillinger.  Kursledelse er tilgjengelig under gruppearbeidet og kan følge opp gruppene via Teams eller telefon etc.

 • Gruppene presenterer sitt gruppearbeid i plenum for erfaringsdeling.

 • Avslutningsvis så drøftes suksesskriterier for innføringen av SMED i egen virksomhet og hvordan gruppene bør jobbe videre med dette i etterkant av kurset 

Målgruppe: 

Kurset er rettet mot bedrifter som ser behov for å redusere sløsing og tap knyttet til omstilling. Kursopplegget er primært lagt opp til at det er flere deltagere i fra samme bedrift, som samarbeider i gruppearbeidet.

Det vil være en fordel med tverrfaglighet i gruppene, der både operatører, ledere og eventuelt andre støtteressurser deltar. Dersom dette ikke er mulig, så kan du delta som enkeltperson, og eventuelt gjennomføre en enklere individuell form for SMED oppgave.

Tidspunkt:

 • Kurset holdes Kurset holdes 21.–22.09.2021 og halv dag 04.10.2021.

Praktisk informasjon:

 • Antall deltagere på kurset er satt til maksimalt 30 personer.

  • Disse er tenkt fordelt på inntil 3 forbedringsgrupper a 5-10 personer som instruktørene kan følge opp relativt tett via Teams under gruppearbeidet. 

  • I tillegg til disse gruppene kan vi ha med noen enkeltpersoner eller mindre grupper med en mindre omfattende oppfølging og rapportering. 

 • I forkant av kurset sendes det ut informasjon om hva som bør tenkes på og forberedes frem mot kurset. Dette knyttet til valg av praktisk case til gruppeoppgavene, organisering og rollefordeling etc. 

Forberedelser:

 • Det må på forhånd være valgt ut ei omstilling som kan brukes som praktisk case på kurset, og det må her være mulig å gjennomfør ei fysisk omstilling i etterkant av teoridelen på dag 1. 
 • Noen forberedelser samt utstyr og materiell som gruppene trenger til gjennomføring må kunne skaffes. Fint om en fra hver bedrift eller gruppe koordinerer dette. 
 • Dersom det er flere i fra samme bedrift bør disse gjerne sitte sammen for å diskutere også gjennom teoridelen. NB! Husk i så fall å opprettholde smittevernreglene!