Til hovedinnhold

Digitale lean-kurs for mat- og drikkevareindustrien

Digitale lean-kurs for mat- og drikkevareindustrien

Operatørvedlikehold

Seniorrådgiver
982 08 494

God flyt i verdikjeden er som oftest en forutsetning for lønnsom drift! Dette forutsetter stabile prosesser, og dersom disse prosessene inneholder maskiner og utstyr, så er et godt vedlikehold sentralt for å lykkes.

Oppdatering, 13.01.2021:

Kurset er FULLTEGNET. Grunnet en mulig fortsettelse av kursene ønsker vi at dere i mat- og drikkevarebransjen fortsatt melder deres interesse ved å sende en mail til . Fortell hvilke kurs dere ønsker å delta på og antall deltakere.

Påmelding

Kurset holdes 17-18.02.2021 og 09.03.2021

MELD DEG PÅ KURS

Hvorfor akkurat dette kurset?

 • Kurset veksler mellom teori og praktiske øvelser, i egen bedrift med online oppfølging og presentasjon av gruppearbeidet.
 • Hvorfor en innfører Operatørvedlikehold, og sammenhengen mellom dette og øvrig forbedringsarbeid, samt overordnet teoretisk gjennomgang av Operatørvedlikeholds-konseptet
 • Deretter veksler kurset mellom teori og praktisk gruppearbeid for trinn 0-3. 
 • Dag 1: Intro og trinn 0, kunnskap om maskin og sikkerhet
 • Dag 2: Trinn 1, Grunnrengjøring, avdekke og utbedre feil og mangler. Rengjøringsrutiner
 • Dag 3: Trinn 2 & 3:
  • Trinn 2: Eliminere problemer, redusere rengjøringstid, innføre inspeksjonsrutiner.
  • Trinn 3: Smørerutiner samt oppsummering av kurset, hva videre.
 • Teori og introduksjon til gruppearbeidet foregår via Teams. Gruppene jobber så med praktisk OPV trinn for trinn på egen utvalgt maskin. Kurslederne er tilgjengelig og følger opp gruppearbeidet via telefon og Teams. 
 • Gruppene presenterer sitt gruppearbeid i Plenum via Teams og får feedback, råd og tips fra instruktørene

Målgruppe:

 • Det er en fordel om hver bedrift har med deltagere fra både ledelse, operatører, teknisk og andre relevante støtteressurser som blir viktig i bedriftens videre arbeid med Operatørvedlikehold. 

Tidspunkt: 

 • 17-18.02.2021 og 09.03.2021

Praktisk informasjon:

 • Varighet: 3 dager x 7 timer
 • Antall deltagere: Inntil 4 grupper med 4 -10 deltagere.
 • Hver deltager får også tilsendt boka Operatørvedlikehold trinn 0-3, som er direkte linket til det som gjennomgås på kurset. 
 • I forkant av kurset sendes det ut informasjon om hva som bør tenkes på og forberedes frem mot kurset. Dette knyttet til informasjons og fakta-innsamling, valg av maskin som case til gruppeoppgavene, organisering og rollefordeling i operatørvedlikeholdet etc. 
 • En eventuell oppfølgingsdag +- 4 uker etter kurset kan hvis ønskelig tilbys. Pris på dette gis på forespørsel.

Forberedelser:

 • Det må på forhånd velges en maskin som deltagerne kan benytte til å praktisk jobbe med hvert trinn i operatørvedlikehold.
 • Denne maskinen må kunne stå stille i de tidsperiodene der en jobber praktisk
 • Noen forberedelser samt utstyr og materiell som gruppene trenger til gjennomføring må kunne skaffes. Fint om en fra hver bedrift eller gruppe koordinerer dette. 
 • Dersom det er flere i fra samme bedrift kan disse gjerne sitte sammen for å diskutere og dele erfaringer. NB! Husk i så fall å opprettholde smittevernreglene!