Til hovedinnhold
Norsk English

Natursteinslaboratoriet

Vi utfører prøving for CE-merking og årlig kontroll for produsenter og leverandører av natursteinsprodukter.

Kontaktperson

SINTEF har utført natursteinsprøving siden 1990. Undersøkelsene gjennomføres i henhold til felles-europeiske prøvingsstandarder (NS-EN) og gir grunnlag for CE-merking av harmoniserte natursteinsprodukter og dokumentasjon av ikke-harmoniserte natursteinsprodukter.

Vi har moderne laboratoriefasiliteter og kan bistå med alt fra standardiserte tester til skreddersydde, kundespesifikke testforsøk. 

På kundeforespørsel utføreres også tester etter andre standarder enn NS-EN.

Laboratoriet utfører også prøving i tilknytning til større utbyggingsprosjekter, f.eks. i forbindelse med prekvalifisering og anbud, eller i forbindelse med undersøkelser av bruksoppførsel i et realisert prosjekt.

Natursteinslaboratoriet har bistått ved prøvingsoppdrag rettet mot nytt operabygg og nytt nasjonalmuseum i Oslo, ved oppbygging av Tusenårsstedet i Stavanger og Torvet i Trondheim.

Oversikt over alle tester vi utfører i laboratorie og felt

Kontaktinformasjon

Besøksadresse og levering av prøver:

Berglaboratoriene
S.P. Andersens vei 13 A 
7031 Trondheim

Kontakt: Joakim Eggen