Til hovedinnhold

Ferrofluid og nanofluid varmetransport

Ferrofluid og nanofluid varmetransport

Vi undersøker og utvikler muligheter for å skape mer effektive og pålitelige kjølesystemer ved hjelp av nanofluider og magnetiske nanofluider (ferrofluider). Disse kan for eksempel brukes til kjøling av kraftelektronikk, personlige datamaskiner og solceller, og brukes for varmetransport for solvarme.

Dette utnytter ikke bare de gunstige termofysiske egenskapene til alle nanofluider, men også fenomenet termomagnetisk pumping av ferrofluider. Vi utvikler og implementerer modeller for slike varmetransportsystemer, for å vurdere og optimere for spesifikke anvendelser.

Mulige anvendelser:

 • Kjøling av kraftelektronikk for produksjon fornybar strøm (vind og sol)
 • Kjøling av solceller for høyere effektivitet og utnyttelse av varmen
 • Kjøling av mikroelektronikk
 • Kjøling av transformatorer
 • Transport av varme fra termiske solfangere

Metoder:

 • Utvikling og implementering av simuleringsmodeller for termomagnetisk pumpede ferrofluid kjølesystemer.
 • Optimering av kjølesystemer og ferrofluid-komposisjon.
 • Modelleringen kombinerer ekspertise fra mange forskningsfelt, som elektromagnetisme, nanoteknologi, statistisk mekanikk, fluidmekanikk, termodynamikk og numeriske metoder.
 • Modellene utnytter vår unike ekspertise på koblingen imellom strømningsfenomener og fler-fase termodynamikk, for å muliggjøre simulering av to-fase strømning med et vidt utvalg reelle væsker.

Typiske prosjekter kan involvere:

 • Vurdering av potensialet for å bruke ferrofluid-basert kjøling for kundens spesifikke anvendelse.
 • Optimere ferrofluid kjølesystem for kundens spesifikke anvendelse.
 • Utvikle skreddersydde simuleringsverktøy.

Relevante lenker:

 

 

Relevante prosjekt

Kontakter