Til hovedinnhold

Ferrofluid og nanofluid varmetransport

Ferrofluid og nanofluid varmetransport

Kjøling er et viktig aspekt av elektronikkdesign, fra industrielle anvendelser med enorm effekt til små personlige datamaskiner. Vi undersøker og utvikler muligheter for å skape mer effektive og pålitelige kjølesystemer, ved hjelp av magnetiske nanofluider (ferrofluider).

Dette utnytter ikke bare de gunstige termofysiske egenskapene til alle nanofluider, men også fenomenet termomagnetisk pumping av ferrofluider. Vi utvikler og implementerer modeller for slike varmetransportsystemer, for å vurdere og optimere for spesifikke anvendelser.

Metoder:

  • Utvikling og implementering av simuleringsmodeller for termomagnetisk pumpede ferrofluid kjølesystemer.
  • Optimering av kjølesystemer og ferrofluid-komposisjon.
  • Modelleringen kombinerer ekspertise fra mange forskningsfelt, som elektromagnetisme, nanoteknologi, statistisk mekanikk, fluidmekanikk, termodynamikk og numeriske metoder.
  • Modellene utnytter vår unike ekspertise på koblingen imellom strømningsfenomener og fler-fase termodynamikk, for å muliggjøre simulering av to-fase strømning med et vidt utvalg reelle væsker.

Typiske prosjekter kan involvere:

  • Vurdering av potensialet for å bruke ferrofluid-basert kjøling for kundens spesifikke anvendelse.
  • Optimere ferrofluid kjølesystem for kundens spesifikke anvendelse.
  • Utvikle skreddersydde simuleringsverktøy.

Relevante lenker:

 

 

Relevante prosjekt

Kontakter

Halvor Lund

Forskningsleder
Navn
Halvor Lund
Tittel
Forskningsleder
Telefon
988 37 513
Avdeling
Gassteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS