Til hovedinnhold

Utslippsfrie byggeplasser og anleggsplasser

Utslippsfrie byggeplasser og anleggsplasser

SINTEF samarbeider med bygge- og anleggsnæringen for å redusere klimagassutslipp knyttet til byggeaktiviteter og for å utvikle nullutslippsløsninger og nye teknologier.

Bygge- og anleggsnæringen i Norge står for en stor andel av landets totale klimagassutslipp. For å redusere utslippene må vi utvikle nye løsninger. En utslippsfri byggeplass er en byggeplass som ikke bidrar til direkte eller indirekte klimagassutslipp. Utslipp kan være knyttet til for eksempel energibruk under byggeprosessen, bruk og drift av anleggsmaskiner, transport av byggevarer og anleggsmaskiner.

Marianne Kjendseth Wiik i SINTEF forteller om forskning på utslippsfrie byggeplasser.
Marianne Kjendseth Wiik i SINTEF forteller om forskning på utslippsfrie byggeplasser.
918 01 159
971 52 702

Aktuelt

Prosjekter

z