Til hovedinnhold

Utslippsfrie byggeplasser og anleggsplasser

Utslippsfrie byggeplasser og anleggsplasser

SINTEF samarbeider med bygge- og anleggsnæringen for å redusere klimagassutslipp knyttet til byggeaktiviteter og for å utvikle nullutslippsløsninger og nye teknologier.

Bygge- og anleggsnæringen i Norge står for en stor andel av landets totale klimagassutslipp. For å redusere utslippene må vi utvikle nye løsninger. En utslippsfri byggeplass er en byggeplass som ikke bidrar til direkte eller indirekte klimagassutslipp. Utslipp kan komme fra energibruk under byggeprosessen, bruk og drift av anleggsmaskiner, transport av byggevarer og anleggsmaskiner.

Marianne Kjendseth Wiik i SINTEF forteller om forskning på utslippsfrie byggeplasser.
Marianne Kjendseth Wiik i SINTEF forteller om forskning på utslippsfrie byggeplasser.

Aktuelt

SINTEF blir forskningspartner for grønn omstilling av Norge

I fjor lanserte Regjeringen Grønn plattform for å akselerere et grønt skifte i norsk næringsliv. SINTEF blir partner i ni av de totalt 11 prosjektene. Vi har opplevd en enorm interesse fra norske bedrifter og offentlige virksomheter som ønsker forskningssamarbeid i sine omstillingsprosjekter.

Klimamål i anlegg oppnås ikke av ambisjoner alene

Tidspunktet kunne ikke vært bedre: Med FN klimapanels ferske rapport og dystre spådommer må vi motivere anleggsbransjen til å tenke nytt for å oppnå bærekraftige, klimavennlige anleggsprosjekter og bestandig infrastruktur. Men forutsetningene for å få dette til er så å si fraværende.

Bygge- og anleggsnæringen på Arendalsuka 2021

- I år er det viktigere enn noen gang å diskutere klimatilpasning, gode og sikre løsninger og hva norsk bygge- og anleggsnæring kan gjøre for å få ned klimagassutslippene, minimalisere avfall og bidra til gjenbruk, sier konserndirektør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF Community.

Veikart skal gi grønnere anleggssektor

Veikart for Grønn anleggssektor skal være et verktøy for å lede sektoren gjennom en grønn omstilling for å nå klima- og miljømål på kort og lang sikt.

Skal forske seg til mindre avfall i kommunale byggeprosjekter

Gjennom bedre planlegging og målrettet oppfølging av prosjekter, skal avfallet fra byggeaktiviteter mer enn halveres. I samarbeid med SINTEF skal Omsorgsbygg Oslo KF, Asker og Bærum kommune utvikle anskaffelser som kan redusere avfallsmengden i de kommunale byggeprosjektene.

Prosjekter

Ekspertiser