Til hovedinnhold

Utslippsfrie byggeplasser og anleggsplasser

Utslippsfrie byggeplasser og anleggsplasser

SINTEF samarbeider med bygge- og anleggsnæringen for å redusere klimagassutslipp knyttet til byggeaktiviteter og for å utvikle nullutslippsløsninger og nye teknologier.

Bygge- og anleggsnæringen i Norge står for en stor andel av landets totale klimagassutslipp. For å redusere utslippene må vi utvikle nye løsninger. En utslippsfri byggeplass er en byggeplass som ikke bidrar til direkte eller indirekte klimagassutslipp. Utslipp kan være knyttet til for eksempel energibruk under byggeprosessen, bruk og drift av anleggsmaskiner, transport av byggevarer og anleggsmaskiner.

Marianne Kjendseth Wiik i SINTEF forteller om forskning på utslippsfrie byggeplasser.
Marianne Kjendseth Wiik i SINTEF forteller om forskning på utslippsfrie byggeplasser.

Aktuelt

Veikart skal gi grønnere anleggssektor

Veikart for Grønn anleggssektor skal være et verktøy for å lede sektoren gjennom en grønn omstilling for å nå klima- og miljømål på kort og lang sikt.

Skal forske seg til mindre avfall i kommunale byggeprosjekter

Gjennom bedre planlegging og målrettet oppfølging av prosjekter, skal avfallet fra byggeaktiviteter mer enn halveres. I samarbeid med SINTEF skal Omsorgsbygg Oslo KF, Asker og Bærum kommune utvikle anskaffelser som kan redusere avfallsmengden i de kommunale byggeprosjektene.

Å bygge med massivtre i regnvær

ZEB-laboratoriet i Trondheim er bygd med bærekonstruksjon i tre i lunefullt trøndervær. Vi har høstet erfaringer gjennom fuktmålinger i byggeprosessen og følger nå utviklingen i bruksfasen. Byggeplassoppfølgingen viser at ytre del av treet fuktes raskt opp, men at det også tørker raskt ut.

Prosjekter

Ekspertiser