Til hovedinnhold
Norsk English

Marint miljø

Marine økosystemer omfatter biotiske organismer og abiotiske elementer i de frie vannmasser og på sjøbunnen i alle havområder fra fjord og kystområder til åpent hav.

Kontaktpersoner

I en bærekraftig havøkonomi går effektiv beskyttelse av de marine økosystemene, bærekraftig bruk av marine ressurser og rettferdig velstand hånd i hånd. Miljøhensyn er en forutsetning for en bærekraftig industriell utvikling i havrommet. Bærekraftig vekst i havindustriene må derfor skje på de marine økosystemenes premisser.

SINTEF har en konseptuell og vitenskapelig/miljøfaglig kompetanse for å skape gode miljøløsninger for våre kunder – nasjonalt og internasjonalt. Vi har spesielt fokus på skjebne og effekter av miljøgifter i marine økosystemer og på løsninger for å redusere miljørisiko av planlagte utslipp og ulykker i industriell virksomhet.

Vi møter miljøutfordringer og utvikler bærekraftige løsninger med bruk av grunnleggende forskning i våre laboratorier, anvendte studier i våre mesoskala fasiliteter og validering av løsningene i våre fullskala kyst og fjordlaboratorier.

Ekspertiser

Nyheter

Trondheimsfjorden har fått et flytende havlaboratorium

Trondheimsfjorden har fått et flytende havlaboratorium

Et flytende laboratorium bestående av to selvdrevne forskningsbøyer skal undersøke livet i Trondheimsfjorden og teste ut ny havforskningsteknologi. Utstyret forsyner seg selv med strøm, og krever ingen fast bemanning.

SINTEF på Aqua Nor 2021

SINTEF på Aqua Nor 2021

SINTEF Ocean er en del av forskningstorget på Aqua Nor. Forskningstorget er en møteplass for diskusjoner om forskning og innovasjon innen havbruk.

Programvare